Vláda: Registrované partnerství budou moci páry uzavřít na všech matrikách

Páry, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, by tak mohly v budoucnu učinit na jakémkoli matričním úřadě. Počítá s tím novela zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, kterou zítra, tedy 12. dubna 2023, projedná vláda. Nyní je možné partnerství uzavřít na 14 vybraných matrikách. Mimo dalších změn by měl předpis zavést také elektronizaci matrik pomocí jednotného informačního systému, který by měl začít fungovat od roku 2027.

 

Registrované partnerství je v Česku možné uzavřít od roku 2006. Partneři mohou získat informace o zdravotním stavu svého protějšku, mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění ani nárok na vdovský či vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí získat ani jejich potomek. Adopci zákon registrované dvojici zakazuje.

Novela zákona zahrnuje i další novinky, mimo jiné určení otcovství tzv. trojdohodou, tedy souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce dítěte. Do matriční knihy by také mělo být možné nově zapsat domácí či zdrobnělá jména.

Návrh by měl zavést i elektronizaci matrik. Nový systém by měl usnadnit výměnu informací, zažádat o matriční doklad by například mohlo být možné na jakémkoli úřadě. Půjde je navíc vydávat v elektronické podobě. Listinné matriční knihy ale zůstanou zachovány. Materiál je vládě předkládán s jedním rozporem, Svaz měst a obcí navrhoval zvýšení některých správních poplatků. Podle Ministerstva vnitra to ale v současné době není vhodné.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP