Pohovory nanečisto – pro lidi s trestní minulostí je to šance získat zaměstnání 

V Komunitním centru a zahradě Kotlaska na Praze 8 proběhly ve čtvrtek 14.  července 2022 Pohovory nanečisto. Akce se zúčastnili čtyři odsouzení ve výkonu trestu a dva odsouzení, kteří si svůj trest již odpykali. Kandidáti dostali zpětnou vazbu od potenciálních zaměstnavatelů, mezi nimi byli zástupci HR oddělení například společností Alf & Bet, Antalis s. r. o., EUC a. s. a také ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a. s., která zaměstnává lidi s trestní minulostí dlouhodobě.


Pohovory nanečisto jsou od roku 2014 tradiční aktivitou neziskové organizace RUBIKON Centrum a jejich cílem je připravit uchazeče, kteří opustí věznici, na skutečný pracovní pohovor. Klienti si mohou natrénovat, jak mluvit o sobě a o své trestní minulosti. Od zkušených personalistů získají následně cennou zpětnou vazbu, která jim usnadní skutečný pracovní pohovor po propuštění z vězení.

Přestože hlavním účelem Pohovorů nanečisto není kandidáty u zúčastněných společností zaměstnat, právě zkušenost z pohovorů ukázala, že již během tréninkového setkání mohou uchazeči potenciální zaměstnavatele zaujmout natolik, že dostanou nabídku zaměstnání ještě před tím, než opustí vězení.


Zdroj: rubikoncentrum.cz


RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

 

Go to TOP