Prezident republiky požádal Komoru o součinnost při hledání úst. soudců

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., obdržel od prezidenta republiky Petra Pavla žádost ze dne 22. března 2023 o součinnost při hledání vhodných kandidátů na posty soudců Ústavního soudu.

Představenstvo České advokátní komory bude o této záležitosti jednat na své schůzi, která se bude konat 3. a 4. dubna 2023.

 

Redakce AD 

Go to TOP