Tip pro koncipienty! Přihlaste se na intenzivní kurzy o právu EU v Trevíru

Akademie evropského práva (ERA) organizuje ve spolupráci s devíti partnerskými advokátními komorami, včetně České advokátní komory, a vzdělávacími advokátními institucemi 10denní intenzivní vzdělávací kurzy YOUNG EUROPEAN LAWYERS ACADEMY pro advokátní koncipienty a koncipientky zaměřené na osvojení si práva EU. V rámci projektu financovaného Evropskou komisí se v průběhu let 2023–2024 uskuteční celkem čtyři kurzy pro 120 koncipientů ze všech partnerských zemí.

 

 

YOUNG EUROPEAN LAWYERS ACADEMY

Termín letního kurzu: 12.–21. června 2023

Termín zimního kurzu: 27. listopadu – 6. prosince 2023

Místo konání: Kurz bude probíhat v sídle ERA v městě Trevír v Německu. V rámci kurzu účastníci rovněž absolvují návštěvu Soudního dvora EU v Lucemburku a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

 

Kurzy budou zaměřené na praxi a budou využívat různých vzdělávacích forem. Věnovat se budou základům práva EU a řízení před SD EU, ochraně základních práv v Evropě, ochraně osobních údajů a ochraně soukromí, problematice právního státu a advokacie v Evropě (etika, mlčenlivost, volný pohyb advokátů, budoucnost advokacie v Evropě).

Každého kurzu se mohou za Českou advokátní komoru zúčastnit 2–3 advokátní koncipienti/koncipientky. Registrační poplatek činí 6 000 Kč. Ubytování včetně polopenze během celého programu hradí ERA. Účastník obdrží příspěvek na cestovní náklady ve výši 330 EUR, cestu si zařizuje sám.

V případě zájmu kontaktujte Odbor mezinárodních vztahů, slovackova@cak.cz.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com

 

Go to TOP