Garanční systém obnoví výplaty klientů Sberbank v režimu oddlužení 1. dubna

Garanční systém finančního trhu obnoví od zítřka, 1. dubna, výplatu náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat u insolvenčních dlužníků v režimu oddlužení u Sberbank CZ. Jde o zhruba 6000 vkladů. Bude se řídit stanoviskem Ministerstva financí, podle kterého bude náhrada vyplacena k rukám příslušného insolvenčního správce.

 

S ohledem na rozdílné výklady příslušných zákonných ustanovení zákona o bankách o poskytnutí náhrady pohledávky z vkladu v případech, kdy byl jako vlastník prostředků insolvenčním správcem jako majitelem účtu oznámen bance insolvenční dlužník v režimu oddlužení, Garanční systém výplaty 23. března pozastavil a požádal o výkladové stanovisko Ministerstvo financí.

Vzhledem k následně obdrženému stanovisku Ministerstva financí, dle kterého je možné náhradu vyplatit i v těchto případech k rukám insolvenčního správce, Garanční systém obnovuje od 1. dubna 2022 výplatu náhrad u tohoto typu vkladů. Náhrada pohledávky z vkladu bude vyplacena k rukám příslušného insolvenčního správce. V tomto případě jde o zhruba 6 000 vkladů.

Pokračuje také výplata náhrad vkladů uložených na účtech advokátních a notářských úschov. Garanční systém současně předá vyplácející bance další data, týkající se výplaty náhrad vkladů uložených v advokátních a notářských úschovách a klientů v insolvenčním řízení, které budou k dispozici také od 1. dubna 2022. Celkem se jedná o dalších 5 093 klientů, kteří měli u banky vklady v celkovém objemu cca 374,2 mil. Kč.

Zdroj: Garanční systém finančního trhu
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP