VS v Praze zve na jarní konferenci k problematice duševního vlastnictví

V souvislosti se zásadními změnami, k nimž došlo v poslední době ve většině oblastí práva duševního vlastnictví, se opět otevřela diskuse nad některými otázkami, týkajícími se např. online úložišť, rozsahu a způsobu ochrany ochranné známky nebo zeměpisných označení. Odpovědi na tyto otázky, ale nejen na ně, budou hledat účastníci kulatého diskusního stolu, který ve středu 19. dubna 2023 pořádá Vrchní soud v Praze.

 

Duševním vlastnictvím se rozumí všechna výhradní práva přiznaná k duševním výtvorům. Dělí se na dvě kategorie: průmyslové vlastnictví, které zahrnuje vynálezy (patenty), ochranné známky, průmyslové vzory a modely a zeměpisná označení; a autorské právo, které zahrnuje umělecká a literární díla. Od roku 2009, kdy vstoupila v platnost Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU), má EU výslovnou pravomoc přijímat předpisy i v oblasti práv duševního vlastnictví (článek 118). Jelikož v poslední době došlo k vcelku zásadním změnám ve většině oblastí práva duševního vlastnictví, opět se otevřela diskuse nad některými otázkami, týkajícími se např. online úložišť, rozsahu a způsobu ochrany ochranné známky nebo zeměpisných označení.

Na tyto otázky se pokusíme najít odpověď na konferenci, která proběhne formou kulatého diskusního stolu dne 19. dubna 2023 od 9 do 15 hod. v konferenčním sále Zotavovny Vězeňské služby ČR Praha, která se nachází v těsné blízkosti Vrchního soudu v Praze.

Konference se zúčastní významní zástupci právní praxe z řad soudců, advokátů, akademiků a specialistů Úřadu průmyslového vlastnictví.

V případě zájmu se prosím registrujte nejpozději do 10. 4. 2023 ZDE. Případné další dotazy ke konferenci směřujte na konference@vsoud.pha.justice.cz

Konferenci bude možné též aktivně sledovat a komunikovat s účastníky i přednášejícími prostřednictvím online přenosu přes aplikaci MS SKYPE. Odkaz na online přenos bude zaslán přihlášeným účastníkům dodatečně před termínem konání konference emailem. Z příspěvků přednášejících bude zpracován elektronický sborník.

 

 

 

Zdroj: Vrchní soud v Praze
Foto: archiv redakce AD

Go to TOP