NSZ: Kriminalita v zemi se po dvou covidových letech znovu zvýšila

Kriminalita v ČR se po dvou covidových letech podle Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) zvýšila. Počet zahájených trestních řízení proti fyzickým osobám se meziročně zvýšil zhruba o 28 500 na 197 525. Vůči zhruba 30 500 lidem bylo loni zahájeno trestní stíhání, jde o obdobné číslo jako o rok dříve. 

 

Nejvyšší státní zastupitelství navštívili 16. března během pracovní cesty do Brna členové Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž jim vybraná čísla za loňský rok prezentoval. Dozvěděli se například, že loni bylo zahájeno trestní stíhání proti 30 512 fyzickým osobám, z toho usnesení o zahájení trestního stíhání bylo zrušeno u 1102 lidí, tedy u 3,6 procenta z celkového počtu stíhaných. Podíl soudem zproštěných věcí se poslední čtyři roky pak pohybuje pod hranicí pěti procent, a to v poměru k počtu v daném roce podaných obžalob. Loni činil 4,3 procenta, naprostá většina obžalob podaných státními zástupci tedy vyústila v odsuzující rozhodnutí soudu.

 

Stoupá počet dohod o vině a trestu, více je i peněžitých trestů

Vedení NSZ představilo poslancům také trendy, které mění podobu trestní justice. Stoupá počet dohod o vině a trestu, které urychlují a zefektivňují trestní řízení a ulevují soudům. Nekoná se totiž hlavní líčení s dokazováním. Loni státní zástupci už během přípravného řízení navrhli 632 takových dohod, o rok dříve 531. Stoupá také podíl ukládaných peněžitých trestů, které jsou mnohdy alternativou trestu odnětí svobody. Ještě v roce 2015 byl podíl těchto sankcí ve vztahu k počtu odsouzených 5,9 procenta, loni se peněžitý trest dotkl více než čtvrtiny všech odsouzených osob (26,3 procenta).

S tím souvisí i prostředky získané v rámci trestního řízení, které míří na uspokojení majetkových nároků poškozených a obětí trestné činnosti, případně se převádějí do příjmové části státního rozpočtu. Loni bylo na speciální účet ministerstva spravedlnosti takto připsáno 478 milionů korun.

V české trestní praxi se za poslední dekádu etablovala i trestní odpovědnost právnických osob. Trestní stíhání se ročně dotkne několika set obchodních a jiných společností. Nejčastější uloženou sankcí je peněžitý trest. O nejpřísnějším potrestání, tedy zrušení samotné právnické osoby rozhodly loni soudy celkem ve 29 případech.

Dva covidové roky byla kriminalita v poklesu. Ještě za rok 2019 počet zahájených trestních řízení proti fyzickým osobám činil zhruba 212 000. O rok později to bylo zhruba o 30 000 méně, tedy kolem 182 000. Za rok 2021 to bylo ještě o dalších zhruba 13 000 méně, tedy kolem 169 000.

 

Zdroj: ČTK, NSZ
Foto: canva.com

Go to TOP