Firmy mají poslední týdny na opravu údajů v evidenci skutečných majitelů

Opravdu povinný zápis skutečného majitele společností do veřejné evidence není starý ani dva roky a mnoho společností po administrativních obtížích zapsalo své skutečné majitele dle těchto pravidel.  Po výtkách Evropské komise ohledně rozporů českého zákona s evropskou směrnicí musel být český zákon novelizován. Novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nabyla účinnosti již 1. října loňského roku a změnila zejména podmínky pro určení skutečného majitele. Jak upozorňují experti, na zapsání případných změn měly společnosti půl roku a tato lhůta končí za pár týdnů – již 1. dubna. Pro mnoho společností to přitom znamená obdobný proces jako při první registraci do veřejné evidence.

 

„Zákon bylo třeba změnit především proto, že určení toho, kdo je skutečným majitelem a rozsah výjimek, na koho se zákon nevztahuje, neodpovídaly evropským předpisům. Společnosti tak musí prověřit, zda se na ně změny vztahují – zejména musí provést identifikaci svých skutečných majitelů dle nových pravidel a případně řešit stejnou agendu spojenou s příslušným zápisem znovu. Pokud to doposud nějaká společnost neudělala, tak má opravdu nejvyšší čas, protože lhůta na zapsání případných změn vyprší doslova za pár týdnů,“ říká advokát Petr Hrnčíř, partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Změny se týkaly zejména zrušení rozdělení skutečných majitelů na koncové příjemce a osoby s koncovým vlivem. V současnosti je používán pouze pojem „skutečný majitel“, a to pro širší okruh osob, které musí být do evidence zapsány. Skutečnými majiteli jsou bez výjimky všechny fyzické osoby, které mají přímo či nepřímo více než 25% podíl ve společnosti nebo na hlasovacích právech ve společnosti nebo které mají nárok na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 % a osoby s rozhodujícím vlivem.

„Důraz je nyní kladen, mimo jiné, na pouhou možnost ovládání společnosti. Tato možnost nemusí být přitom založena vlastnictvím určité výše podílu v dané společnosti. Může se jednat například o situaci, kdy daná fyzická osoba může na základě vlastního uvážení přímo či nepřímo dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu společnosti odpovídá její vůli, nebo kdy může prosadit nebo provést změnu členů statutárních orgánů ve společnosti,“ vysvětluje advokátka Lenka Sklenářová z téže advokátní kanceláře.

 

Co novela znamená pro společnosti, které již mají skutečné majitele zapsané?

V případě, že se jedná o společnosti s velmi jednoduchou vlastnickou strukturou, zejména ty s jediným společníkem fyzickou osobou, tak pro ně se obecně nic nemění. V jejich zápisu došlo k automatické úpravě terminologie. Automaticky byly změněny i další údaje vyplývající přímo ze zákona.

„Ostatním společnostem pak ale nelze než doporučit provedení kontroly, zda není nutné jejich zápis skutečných majitelů doplnit či upravit. Nutnost zapsat další skutečné majitele bude existovat zejména u společností, které zapisovaly pouze ovládající osobu, a přitom mají další společníky – právnické osoby s podílem nad 25 %,“ říká Lenka Sklenářová.

 

Příklady

Příklad 1 – Společnost se třemi společníky – fyzickými osobami, přičemž každý vlastní podíl ve výši 26 %/30 %/44 % (uvedená procenta odpovídají jejich podílu na hlasovacích právech i na zisku)

 

Dle původního znění zákona:

Všichni společníci jsou zapsáni jako skuteční majitelé.

Dle novelizovaného znění zákona:

Všichni společníci jsou nadále skutečnými majiteli. Aktualizace terminologie proběhla automaticky, společnost nemusí sama činit žádné kroky.

 

 

 

Příklad 2 – Společník A (právnická osoba) má podíl 26 % a dva společníky (fyzické osoby) – A1 (60 % na A) a A2 (40 % na A), společník B (fyzická osoba) má podíl 30 %, společník C (fyzická osoba) má podíl 44 % (uvedená procenta odpovídají jejich podílu na hlasovacích právech i na zisku)

 

Dle původního znění zákona:

V evidenci jsou zapsáni pouze společníci B a C.

Dle novelizovaného znění zákona – Společníci B a C zůstávají zapsáni jako skuteční majitelé, pouze proběhne automatická aktualizace terminologie. Společnost však musí dozapsat jako skutečného majitele i společníka A1, a to dle novelizovaného ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci skutečných majitelů („uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %).

 

 

„Doporučujeme, aby společnosti znovu nechali prověřit své vlastnické struktury v souladu s novelizovanou úpravou, zejména v případě větších změn a složitějších vlastnických struktur. Zápis svých skutečných majitelů musí uvést do souladu s novými pravidly již do 1. dubna. I pokud dojdou k závěru, že žádné změny nejsou nutné či mají proběhnout automaticky, doporučujeme si správnost zápisu zkontrolovat, evidence v minulosti ne vždy fungovala zcela bez chyb,“ uzavírá advokátka Lenka Sklenářová.

Další změny týkající se evidence skutečných majitelů mohou v nejbližší době nastat v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. listopadu 2022, který se vyjádřil negativně k veřejnému přístupu k údajům v těchto evidencích. V řadě států EU již došlo k znepřístupnění těchto evidencí široké veřejnosti a je otázkou, zda podobný scénář nečeká i Českou republiku.

 

Zdroj: EMC
Foto: canva.com

Go to TOP