Na advokátní stáž v Pařížské komoře mají letos otevřené dveře i angličtináři!

Pařížská advokátní komora (l´Ordre des Avocats de Paris) (její justiční palác na snímku) organizuje i v tomto roce dvouměsíční mezinárodní stáž pro mladé zahraniční advokáty/advokátky do 40 let věku, kteří mají zájem o získání praktických zkušeností s francouzským právním systémem.

Studijní část stáže probíhá v l´Ecole de Formation du Barreau v Paříži, kde se budou konat semináře zaměřené zejména na systém francouzské advokacie, advokátní etická pravidla a francouzské soudní řízení. Poté následuje praktická část stáže, kterou stážisté absolvují v pařížských advokátních kancelářích.


V roce 2020 se stáž pořádá ve dvou termínech, na podzim ve francouzském jazyce a nově také na jaře v anglickém jazyce. 

International Programstáž pro advokáty/advokátky, kteří mluví anglicky v období od 4. května do 26. června 2020. Přihlašovat se můžete do středy 4. 3. 2020. Váš strukturovaný životopis s fotkou, motivačním dopisem, obojí v anglickém jazyce, zašlete prosím na Odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory k rukám Mgr. Veroniky Slováčkové (slovackova@cak.cz ). Výběrové řízení proběhne následně v prostorách ČAK v Praze dne 5. 3.  2020 od 14 hodin.

Stage International: stáž pro advokáty/advokátky, kteří mluví francouzsky v období od 5. října do 27. listopadu 2020. Přihlašovat se můžete do pátku 17. 4. 2020. Váš strukturovaný životopis s fotkou, motivačním dopisem, obojí ve francouzském jazyce, zašlete prosím na Odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory k rukám Mgr. Veroniky Slováčkové (slovackova@cak.cz).

Výběrové řízení proběhne následně v prostorách ČAK v Praze dne 23. 4. 2020 od 14 hodin.

Financování stáže:

Studijní a praktická část stáže je kompletně hrazena Pařížskou advokátní komorou. Náklady cesty do Francie a zpět, stejně jako náklady na ubytování a stravu ponese účastník.


Požadavky na uchazeče o stáž:

Tato stáž je určena advokátům/advokátkám do 40 let věku. V případě Stage International se vyžaduje výborná znalost francouzského jazyka, včetně znalosti francouzské právní terminologie. V případě International Program se vyžaduje výborná znalost anglického jazyka. Advokát/ka musí být také pojištěn/a.

Pokud by vám při rozhodování, zda se přihlásit, pomohly osobní zkušenosti bývalých stážistů, můžete si Advokátním deníku přečíst zážitky kolegyně Mgr. Silvie Hříbkové.


Mezinárodní odbor ČAK

Foto: Mgr. Silvia Hříbková 

Go to TOP