PhDr. Tatjana Šišková, nestorka české mediace, navždy odešla

Po dlouhé nemoci nás navždy opustila zakladatelka Asociace mediátorů a doyenka české mediace PhDr. Tatjana Šišková. Se zármutkem si připomínáme její slova, že jsou události, které si člověk nepřeje, aby se staly, nepřipouští si, že by měly kdy nastat.

 

PhDr. Tatjana Šišková se zasadila o vznik a začlenění mediace do českého právního prostředí, ale i o rozvoj mediace jako takové. Svým lidským přístupem byla tato laskavá a noblesní dáma zřejmě přímo předurčena k vyjednávání a řešení sporů mimosoudní cestou. Do světa mediace uvedla a vyškolila mnoho mediačních pracovníků. Byla vždy milou rádkyní, potřebným oponentem a její velké zkušenosti a upřímnost byly nepřehlédnutelné a motivující pro řadu mediátorů.

Akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorka asociace se účastnila mnoha konferencí o mediaci a řešení konfliktů jak v ČR, tak i v zahraničí. Během svého života působila jako předsedkyně Asociace mediátorů ČR, vysokoškolská učitelka a lektorka kurzů na MŠMT, MPSV, MV. Pracovala v legislativní komisi Ministerstva spravedlnosti na profesních, vzdělávacích a akreditačních standardech, spolupracovala se zástupci Sekce ČAK pro ADR. V roce 2019 byla uvedena do pomyslné síně slávy nově vzniklé soutěže Mediátor roku (na snímku vlevo). Věnovala se také publikační a přednáškové činnosti, byla autorkou mnoha knih o mediaci a řešení konfliktních situací v různých oblastech.

Její odchod je nejen pro svět mediace nesmírnou ztrátou. Chybět budou její znalosti, zkušenosti a pracovní nasazení, s níž se mediaci věnovala, ale také její moudrost, lidskost, ochota pomáhat a velký morální kredit. Její odkaz však zůstane stále živý, věřme, že její myšlenky budou nadále rozvíjeny.

Tato skutečná dáma české mediace odešla 9. března 2023 ve věku 76 let. Poslední rozloučení se koná v pátek 17. března ve 14:15 hodin v obřadní síni krematoria Motol v Praze 5.

Čest její památce!

 

 

 

Go to TOP