V regionu Západní Čechy nemáte prostor se nudit, stále se zde něco děje

Ať v srdci šumavských hvozdů, v lázeňských městech nebo přímo v hlavním městě tohoto regionu, kde se vaří nejlepší zlatavý mok na světě, všude tam působí a svým klientům pomáhají západočeští advokáti a advokátky. Poté, co byla dosavadní představitelka tohoto regionu JUDr. Daniela Kovářová na podzim loňského roku zvolena senátorkou, převzal štafetový kolík její dlouholetý zástupce Mgr. Jaroslav Liška ml., z Klatov, který se ujal dalšího dílu putování Advokátního deníku po regionech.

 

 

„S mými zástupci – doktorkou Julií Šindelářovou a doktorem Ladislavem Jiráskem – se snažíme našim kolegům a kolegyním každoročně nabídnout pestrou mozaiku vzdělávacích, společenských i sportovních akcí a věříme, a to nejen podle vždy hojné účasti, že se nám tento závazek daří naplňovat,“ uvedl na úvod nový představitel západočeského regionu, v němž působí celkově kolem šesti stovek advokátek a advokátů.

 

„Udržujeme intenzivní a vřelé vztahy s Krajským soudem v Plzni, Krajským státním zastupitelstvím v Plzni i s Krajským ředitelstvím Policie ČR,“ dodal Jaroslav Liška ml., a představil činnost Regionálního střediska ČAK Západní Čechy v posledním roce:

 

Po pauze vynucené opatřeními spojenými s onemocněním covid-19 se v roce 2022 opět pomalu rozjely prezenční akce všeho druhu, což všechny pochopitelně velmi těšilo.

Ve středu 20. dubna 2022 se v klatovském hotelu Rozvoj uskutečnilo setkání advokátů z Klatov a okolí. Hlavním tématem byla aktuální problematika AML, kterou přednesla Mgr. Petra Vrábliková. Advokáty vedle AML zajímaly také úschovy, novinky z ČAK a praktické otázky výkonu advokacie.

 

Další akcí byl o pár dní později, 25. dubna 2022, workshop o Změně vyživovací povinnosti, který úspěšně proběhl v Plzni. Debatu k tomuto aktuálními a citlivému tématu vedla tehdejší představitelka regionu a prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová s kolegyněmi, které jsou rodinně právními soudkyněmi.

 

V advokátním regionu Západní Čechy se už několik let pravidelně koná Novoroční „divadelní“ setkání západočeských advokátů. Jde o velmi oblíbenou akci, účastní se jí advokáti a advokátky se svými nejbližšími a propojuje odborné debaty neformálního charakteru s kulturním prožitkem. Loňské lednové setkání se nemohlo kvůli nemoci hlavního hrdiny uskutečnit, a tak se přesunulo na květen. Ve středu 4. května 2022 se tak na Nové scéně Divadla J. K. Tyla sešla stovka advokátů se svými partnery a další hosté. Po úvodních debatách a krátkém uvítání přítomní zhlédli výpravný muzikálový thriller Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street. Po jeho skončení pak pokračovali v neformálních diskusích o minulosti, přítomnosti a budoucnosti advokacie.

Letos v lednu už žádná opatření naštěstí v setkání nebránila, a tak se 17. ledna 2023 sešlo několik desítek advokátů a advokátek na Malé scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni, aby zhlédli divadelní představení „Jednou hole, jednou na nože“, pojednávajícího o čtyřech živelných důchodkyních, kterým hrozí vězení. Skutečnost, že bravurně zahraná tragikomedie, vyextrahovala v závěru spíše v neočekávanou tragédii, neubrala ničeho na dobré náladě a dynamičnosti navazující části večera plné rozhovorů, drobného občerstvení a všudypřítomné spokojenosti nad setkáním se s kolegyněmi a kolegy.

 

Dalším setkáním, které se v průběhu minulého roku v západočeském regionu těšilo velkému zájmu, bylo odborné sympozium Nad problematikou AML, které se za přítomnosti asi šedesáti kolegů a kolegyň konalo ve čtvrtek 16. června. Lektorka Mgr. Petra Vrábliková se speciálně věnovala problematice AML v kanceláři samostatného a lučního advokáta.

Součástí akce byl i Interpelační den, kdy do regionu zavítali členové představenstva České advokátní komory. V Plzni se tak setkali advokátky a advokáti s předsedou JUDr. Robertem Němcem, LL.M., místopředsedou JUDr. Petrem Tomanem, LL.M., členkou představenstva JUDr. Lucií Dolanskou Bányaiovou a tajemníkem ČAK JUDr. Petrem Čápem. Hlavními tématy debaty byly projekty nového vedení Komory, aktivity představenstva a legislativa, čas byl vyhrazen i na odpovědi na dotazy a podněty přítomných advokátů.

 

Po prázdninách a letních dovolených se západočeští kolegové zúčastnili 12. ročníku mezistátního fotbalového turnaje s názvem Šamorín Cup 2022 mezi mužstvy České a Slovenské advokátní komory, který se uskutečnil 9. září v Šamoríně, vůbec poprvé na Slovensku. Družstva České advokátní komory byla rozdělena na územní jednotky a Prahu. Úlohy kapitána se zhostil za tým Západní Čechy Václav Vladař. Jednotlivé zápasy byly vyrovnané a všechny scénáře byly do úplného konce otevřeny. Západočeští fotbalisté si nakonec přivezli stříbro.

 

V září se pak ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje ve čtvrtek 22. září 2022 konala slavnostní vernisáž výstavy Advokáti proti totalitě, jedné z částí jedinečného projektu České advokátní komory věnovaného osudům deseti statečných advokátů, mužů i žen, perzekvovaných na své aktivity totalitním režimem. Záštitu výstavě udělili hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, primátor města Plzně Mgr. Pavel Šindelář, rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., a sponzorsky ji podpořila řada západočeských advokátů, kteří si tuto mimořádnou událost nenechali ujít.

 

Vyhledávané a oblíbené setkání na Klostermannce na Modravě, jehož „autorkou“ je JUDr. Daniela Kovářová bohužel v roce 2021 kvůli covidovým opatřením proběhnout nemohlo, o to větší účast zaznamenalo ve dnech 4. – 6. listopadu 2022. Zájem totiž projevili advokáti ze všech regionů. Výměna zkušeností tak probíhala napříč republikou, když se na Klostermannce  sešly téměř čtyři desítky urputně diskutujících i dobře se bavících advokátů. Někteří se vzpomínkou na minulé setkání a bohužel i na kolegy, kteří se již nikdy akce nezúčastní, další se zvědavostí na nový, nenápadně se rozrůstající formát, jehož limitem je pouze kapacita Klostermannovy chaty. Úvodní večer byl již tradičně věnován informacím a novinkám ze světa advokátního stavu. Řeč se točila především kolem požadavků, jež jsou na advokáta kladeny v měnícím se světě, a také k očekávaným událostem a návrhům, týkajícím se hlavně připravované novely zákona o advokacii, dále k advokátnímu tarifu, ale i k plánovaným změnám trestního řádu nebo AML předpisů. Diskutovalo se i o otázkách etiky advokáta. Sobotní program patřil problematice nemajetkové újmy se zvláštním zaměřením na újmu na zdraví a vývoj judikatury v této oblasti. Oba večery byly spojeny s neformálním posezením nad připraveným občerstvením a diskusí. Nebyli by to advokáti, kdyby se při práci a po ní nebavili vtipnými i tristními příběhy z advokátní praxe. A právě Klostermannova chata a toto setkání byly zároveň místem rozloučení dosavadní zástupkyně západočeského regionu JUDr. Daniely Kovářové s výkonem role regionálního zástupce.

Zástupci západočeského regionu se každoročně také zúčastňují výjezdního zasedání všech regionálních představitelů ČAK, které je oblíbenou událostí k výměně zkušeností a poznatků z praxe. V červnu 2022 hostil regionální představitele region Východní Čechy. Zasedání se účastnili i kolegové ze Slovenské advokátní komory. Předmětem diskusí byly aktuální problémy, zejména zkrácené úvazky advokátních koncipientek/tů, problematika sledování návštěvních prostor ve věznicích a narušování principu důvěrnosti mezi klientem a advokátem, dále se hovořilo o koncepci nových webových stránek ČAK či o dohodách o vině a trestu a jejich praktickém uplatnění v jednotlivých regionech, a také o projektu „Advokáti do škol“ v regionech apod.

 

Užitečnou tradicí se stávají i setkání s předsedou ČAK, např. v rámci jednání Výboru regionálních představitelů, který zasedal 11. února 2022 v Praze.

Poslední zasedání regionálních představitelů se konalo 2. února 2023 a bylo zaměřené na chystané změny advokátního tarifu a na vliv výše advokátního tarifu na výkon advokacie v regionech. Tohoto jednání se kromě zástupců představenstva ČAK zúčastnil i zástupce Ministerstva spravedlnosti, který se o situaci i v západočeském regionu živě zajímal.

V letošním roce, jak je uvedeno již výše, proběhlo i milé novoroční setkání spojené se zhlédnutím divadelního představení, a na počátek měsíce května připravujeme s JUDr. Julií Šindelářovou dvoudenní seminář na téma společného jmění manželů, které přednese Mgr. Michal Králík, Ph.D., z Nejvyššího soudu. Ze sportovních akcí se i v letošním roce lze těšit na oblíbený celostátní turnaj advokacie v tenise, který přivítá jako vždy v Mariánských Lázních JUDr. Ladislav Jirásek. Kolegy a kolegyně pak samozřejmě neochudíme o setkání na Klostermannce.

 

Mgr. Jaroslav Liška ml., představitel Regionálního střediska ČAK Západní Čechy a člen Kontrolní rady ČAK
Foto: redakce AD a archiv regionálního střediska

Go to TOP