Výbory europarlamentu podpořily právní rámec regulace umělé inteligence v EU

Europoslanci udělali 11. května další krok ke vzniku právního rámce pro unijní regulaci umělé inteligence (AI), který označují za první legislativu svého druhu na světě. Cílem je zajistit „etický a na člověka orientovaný rozvoj AI“ v Evropské unii a předcházet rizikům spojeným s rychlým rozvojem těchto technologií.

 

Výbor pro vnitřní trh a Výbor pro občanské svobody 11. května odsouhlasily návrh legislativy, pro se vyslovilo 87 jejich členů, proti jich bylo sedm a 12 se zdrželo. Na zasedání v červnu přijme svůj postoj plénum Evropského parlamentu. Dalším krokem pak bude jednání s členskými zeměmi o finálním znění pravidel. Státy se na své pozici shodly už loni na začátku prosince za českého předsednictví.

Základem pravidel navržených Evropskou komisí má být jednotná definice složitých systémů algoritmů označovaných souhrnně jako umělá inteligence. EU chce také klást důraz na bezpečnost, transparentnost, prevenci diskriminace a ohleduplnost k životnímu prostředí.

 

Nepřijatelné by měly být manipulativní techniky

Nástroje tohoto typu komise navrhla klasifikovat podle vnímané míry rizika, od nízké po nepřijatelnou. Mezi nepřijatelné, a tedy zakázané, mají být zařazeny například ty technologie, které používají podprahové nebo záměrně manipulativní techniky, zneužívají zranitelnosti lidí nebo se používají k sociálnímu skórování, tedy ke klasifikaci uživatelů na základě jejich chování, socioekonomického statusu nebo osobních charakteristik.

Europoslanci chtějí výslovně zakázat rozpoznávání emocí, profilování s pomocí AI k policejním účelům nebo zneužívání biologických údajů ze sociálních sítí. Členové příslušných výborů navrhli také zahrnout povinnosti pro poskytovatele služeb AI zajistit bezpečnost, zdraví lidí a respektování zákonů. Povinná by podle nich měla být i registrace v databázi EU.

 

Přelomový právní předpis musí odolat výzvě času

„Jsme na pokraji zavedení přelomového právního předpisu, který musí odolat výzvě času. Je nezbytné vybudovat důvěru občanů ve vývoj umělé inteligence, nastavit evropskou cestu pro řešení mimořádných změn, k nimž již dochází, a také usměrnit politickou debatu o umělé inteligenci na celosvětové úrovni. Jsme přesvědčeni, že náš text vyvažuje ochranu základních práv s potřebou poskytnout podnikům právní jistotu a stimulovat inovace v Evropě,“ uvedl k návrhu jeden ze zpravodajů Brando Benifei, člen socialistické frakce S&D.

Řada států volá po nutnosti regulace umělé inteligence na národní i mezinárodní úrovni. Na začátku dubna Itálie jako první na světě zakázala používání chatovacího robota ChatGPT kvůli obavám z porušování ochrany osobních údajů. Ke konci dubna ho opět povolila. Riziky AI už se začal zabývat britský úřad pro hospodářskou soutěž. Francouzský parlament naopak v březnu schválil kontroverzní novelu zákona o používání AI k bezpečnostnímu monitoringu v souvislosti s pořádáním letních olympijských her v příštím roce v Paříži. Po regulaci už volá také Španělsko, Irsko, Austrálie či Japonsko.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP