Region Střední Morava se i letos soustředí na pořádání vzdělávacích akcí

Regionální středisko ČAK Střední Morava, které bude naší druhou seriálovou zastávkou, v sobě zahrnuje oblast Olomouckého kraje (původní „okresy“ Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník) a Zlínského kraje (původní „okresy“ Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín). Ve středomoravském regionu vykonává advokacii více než 600 advokátů a je pro něj typické jejich početně nerovnoměrné rozložení, což není překvapivé, protože například severně územně okrajový okres Jeseník je advokáty „obsazen“ nepoměrně méně, než okresy více v centru (Olomouc, Zlín).

 

Aktivity regionální reprezentace České advokátní komory se tradičně soustředí na pořádání vzdělávacích akcích v prezenční formě, které střídavě probíhají buď v Olomouci, nebo ve Zlíně. Rok 2022 byl v době po pandemické situaci opatrným návratem k pořádání prezenčních vzdělávacích akcí. Otázkou bylo, zda v regionech bude v budoucnu spíše poptávka po seminářích v online formě, či budou žádány tradiční prezenční semináře, které mají nespornou výhodu při diskusi nad tématem či bezprostředním kontaktu přednášejícího s posluchači.

Tradičně oblíbené byly semináře se zaměřením na rozbor nové judikatury v oblasti věcných práv nebo společného jmění manželů (Mgr. Michal Králík, PhD., NS ČR). V říjnu 2022 jsme poprvé v regionu uspořádali seminář na téma aktuální problematiky v trestním řízení (Mgr. Martin Lýsek, JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.). Novinkou bylo zejména to, že se jako spolupracující lektoři setkali a doplňovali představitelé soudní moci a praktikující advokacie, což není zcela obvyklé. Seminář byl zúčastněnými advokáty hodnocen velmi kladně (o této akci regionální představitelé informovali podrobně ZDE). Seminář ve stejném složení přednášejících uspořádáme i v roce 2023, tentokrát bude zaměřený na postavení a práva poškozeného a oběti v trestním řízení. Budeme se snažit získat k přednášejícímu soudci a advokátu i státního zástupce, jehož úhel pohledu by jistě byl dalším přínosem. Tradičně úspěšným byl i seminář na téma advokátní praxe a dodržování stavovských předpisů (JUDr. Irena Schejbalová, JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.). Mnoho advokátů se také účastnilo online semináře na téma aktuálních problémů podnikatelského nájmu (doc. JUDr. Michal Hulmák, Ph.D.), ke kterému je přizvala Právnická fakulta Univerzity Palackého.

 

roce 2023 se již v lednu uskutečnil úspěšný seminář na téma aktuálních otázek korporačního práva (doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.). Jako další jsou naplánovány vzdělávací akce tradiční a stále žádané advokátní veřejností (v oblasti věcných práv Mgr. Michal Králík, Ph.D., a JUDr. Irena Schejbalová v oblasti výkonu advokátní praxe, tentokrát se zaměřením na praktickou aplikaci AML). Poprvé bude v regionu přednášet JUDr. Jaromír Jirsa na téma opatrovnických věcí, kdy očekáváme debatu nad novými „tabulkami“ výživného. Plánován je i seminář zaměřený na postavení a roli advokáta v insolvenčním procesu a na téma novely insolvenčního zákona a nového zákona o preventivní restrukturalizaci (JUDr. Michal Žižlavský). Dále bychom rádi připravili seminář o aktuální problematice v katastru nemovitostí (ve Zlíně) a k aktuální problematice procesního práva v judikatuře Nejvyššího soudu.

 

V jakém složení regionální reprezentace ČAK pracuje…

Regionální představitelkou pro Region Střední Morava je JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., která má dva zástupce pro Olomoucký kraj (Mgr. Michala Zahnáše a mladého kolegu JUDr. Davida Pytela, MBA, LL.M., jenž se s entuziasmem nastupující mladé advokátní generace zapojil do práce na úrovni regionu) a jednu zástupkyni pro Zlínský kraj (JUDr. Janu Rejžkovou).

 

Na fotografii zleva:  JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M. (regionální zástupkyně), a Mgr. Michal Zahnáš

…a jak komunikuje s ostatními regiony a představenstvem ČAK?

Vítanou příležitostí k setkání představitelů regionů a výměně zkušeností je každoročně zejména výjezdní zasedání všech regionálních představitelů ČAK, kterého se zástupci Střední Moravy rádi zúčastňují. V červnu 2022 hostil regionální představitele Region Východní Čechy, jehož se účastnili i kolegové ze Slovenské advokátní komory. Předmětem diskusí byly aktuální problémy, zejména zkrácené úvazky advokátních koncipientek/tů, problematika sledování návštěvních prostor ve věznicích a narušování principu důvěrnosti mezi klientem a advokátem, dále se hovořilo o  koncepci nových webových stránek ČAK či o dohodách o vině a trestu a jejich praktickém uplatnění v jednotlivých regionech, a také o projektu „Advokáti do škol“ v regionech apod. CITACE

Užitečnou tradicí se stávají i setkání s předsedou ČAK, např. v rámci jednání Výboru regionálních představitelů, který zasedal 11. února 2022 v Praze.

Poslední zasedání regionálních představitelů se konalo v únoru 2023 a bylo zaměřeno chystané změny advokátního tarifu a na vliv výše advokátního tarifu na výkon advokacie v regionech. Tohoto jednání se kromě zástupců představenstva ČAK zúčastnil i zástupce Ministerstva spravedlnosti, kterého jsem informovala o situaci v Regionu Střední Morava.

A na závěr (poněkud osobně): při svém působení v pozici regionální představitelky potkávám mnoho erudovaných, zapálených a svému povolání oddaných advokátů, kteří naplňují slova advokátního slibu v každodenní práci. Je to možná samozřejmé, ale dokud máme jako stav svou čest a úroveň, lépe odoláme nepřízni okolí…

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., regionální zástupce pro Region ČAK Střední Morava
Foto: archiv autorky a canva.com

 

  

Go to TOP