Region Stř. Morava uspořádal pro kolegy seminář o změnách trestního práva

V reakci na velký zájem ze strany svých kolegů a kolegyň uspořádalo Regionální středisko pro Střední Moravu v pondělí 17. října 2022 v olomouckém

V reakci na velký zájem ze strany svých kolegů a kolegyň uspořádalo Regionální středisko pro Střední Moravu v pondělí 17. října 2022 v olomouckém hotelu Flora seminář „Konsensuální řešení trestních věcí a další změny trestního práva účinné v posledních letech“. Seminář vedli Mgr. Martin Lýsek, předseda senátu Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc, a advokát JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

 

Hlavními body programu semináře byly změny trestního zákoníku a trestního řádu provedené novelou č. 333/2020 Sb. (vyjádření k obžalobě, nový postup při zahájení hlavního líčení, dohoda o vině trestu, prohlášení viny a nesporné skutečnosti), dále změny trestního zákoníku a trestního řádu provedené novelou č. 220/2021 Sb. a změny trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o obětech provedené novelou č. 130/2022 Sb.

V průběhu následné bohaté diskuse odpověděli magistr Lýsek a doktor Skřipský na četné dotazy, z nichž většina se týkala především dohody o vině a trestu. Advokáty například zajímalo: jakou formu může či musí mít, od kdy do kdy je možné ji uzavřít, jak v ní musí být vymezen skutek, jak je to v případě více obviněných či jestli a jak je možné ji napadnout. Jak se po akci vyjádřili její účastníci, seminář byl velmi přínosný a praktický.

 

 

Zástupci Regionálního střediska Střední Morava dodatečně děkují přednášejícím i všem zúčastněným kolegům za účast.

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., advokátka a regionální představitelka Regionálního střediska Střední Morava, a JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát a zástupce regionální představitelky

 

Go to TOP