Ministr Blažek diskutoval s vedením VS ČR o praxi při podmíněném propouštění

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., a jeho náměstci Mgr. Karel Dvořák, Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., a Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M., spolu s vrchním ředitelem PhD. Petrem Dohnalem se pracovně setkali s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR genmjr. Mgr. Simonem Michailidisem, MBA, a jeho náměstky. Tématem jednání byly aktuální otázky, které ministerstvo a vězeňská služba řeší – např. rozdílná praxe soudů při podmíněném propouštění odsouzených z výkonu trestu, ochrana ohrožených osob, využívání videokonferencí, nebo třeba to, jak státní zástupci posuzují trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí.

 

V rámci pokračování pracovních cest zavítalo vedení Ministerstva spravedlnosti tentokrát na GŘ VSČR v Praze, dále do Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác.

Jedním z hlavních témat diskuse byla rozdílná praxe soudů při posuzování podmíněného propouštění odsouzených z výkonu trestu. Pokud odsouzený splní zákonné podmínky (plní své povinnosti, prokáže nápravu atd.), může soud rozhodnout po vykonání poloviny trestu o podmíněném propuštění na svobodu. Jak vedení vězeňské služby poukázalo, praxe rozhodování je u soudů v Čechách a na Moravě rozdílná. Spolu s ministerstvem tedy navrhnou možnosti, jak tuto praxi sjednotit.

Podobně je tomu při posuzování, zda podmíněně propuštěný nemaří výkon úředního rozhodnutí. To posuzují státní zástupci. Z jednání opět vyplynulo, že bude potřeba praxi sjednotit, protože v Čechách se jedná o tisíce a na Moravě o desítky rozhodnutí. Ministerstvo a vězeňská služba tedy opět připraví společný postup.

Generální ředitel VS ČR Simon Michailidis také u této příležitosti zmínil možnosti využívání videokonferencí namísto eskort odsouzených, a to při rozhodování o podmíněném propouštění. Díky videokonferencím se v roce 2022 podařilo uspořit ze státního rozpočtu cca 10 milionů korun.

Součástí resortního setkání byla také návštěva vězeňské nemocnice s poliklinikou a detenčního ústavu v areálu pankrácké věznice, kde se ministr Blažek podrobně zajímal o možnosti poskytované ambulantní i lůžkové péče, zjišťoval specifika odborného zacházení s chovanci v detenci, či práce s osobami závislými na omamných a psychotropních látek.

Další diskutovanou otázkou byla také ochrana ohrožených osob, včetně LGBT+ a zdravotně postižených. Vedení vězeňské služby ujistilo, že osoby, které mohou být ve vězení předmětem možného násilí, jsou chráněny dostatečně.

Přítomní také hovořili o návrzích NERV na snížení výdajů a zvýšení veřejných rozpočtů v ČR. Návrhy týkající se oblasti vězeňství se při posouzení všech okolností jeví jako nerealistické. Nicméně ministerstvo a vězeňská služba se budou snažit snižovat vězeňskou populaci i s ohledem na nově vzniklou pracovní skupinu pro trestní politiku, která se tématem intenzivně zabývá.

Výjezdní jednání zakončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek návštěvou Památníku vězeňské služby, který vznikl po druhé světové válce v autentických prostorách bývalého popraviště tzv. sekyrárny.

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: MSp

Go to TOP