Nejvyšší stavební úřad vznikne provizorně jako součást MMR

Nejvyšší stavební úřad, který má vzniknout podle nového stavebního zákona, bude vytvořen provizorně jako součást Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Úřad nemůže vzniknout kvůli plánu budoucí vlády vstoupit do nového roku s rozpočtovým provizoriem.

 

„Budoucí koalice naštěstí ustoupila z požadavku úplného od­ložení účinnosti nového stavebního zákona. Chce zachovat Nejvyšší stavební úřad a Spe­ciální stavební úřad pro vyhrazené stavby,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová. „Jednoduchou novelou chtějí posunout účinnost vzniku státních stavebních úřadů pouze na úrovni krajů,“ dodala. Je ale podle ní otázkou, zda nová Poslanecká sně­movna stihne novelu schválit.

Rozpočtové provizorium plánuje chystaná vláda proto, že chce přepracovat rozpočet předložený končící vládou. Během rozpočto­vého provizoria není možné zřídit novou instituci s novými nároky na státní rozpočet a nelze tam přijímat zaměstnance. Ministryně Dostálová s ohledem na to plánuje zřídit Nejvyšší stavební úřad jako organizační jednotku pod MMR. Úřad tak bude moci od ledna 2022 čer­pat přímo z rozpočtu resortu, který bude od­povídat tomu letošnímu.

Nejvyšší stavební úřad se 400 zaměstnanci má být státní institucí zastřešující nové krajské stavební úřady v podobném modelu jako u Finanční správy. Stavební úřady mají podle zákona postupně přejít pod stát, zhruba polovina z nich má skončit úplně, stejně jako tisíce dosavadních zaměstnanců. Takový model však není přijatelný pro novou vládu, neboť podle ní stavební úřady na krajské úrovni v sobě integrují mno­ho dalších orgánů státní správy a generují nepřijatelně masivní úřednickou strukturu.

Podle končící vlády má nový stavební zákon zrychlit stavební řízení a zajistit dodržování stanovených lhůt. Odpůrci zákona ale tvrdí, že státní správa se vzdálí občanům a stavební řízení se zkomplikuje. Zákon nabyde účinnosti v polovině roku 2023, některé změny mají začít platit od počátku příštího roku. K odložení účinnosti nového stavebního zákona vyzvaly Asociace krajů a Sdružení místních samospráv.

 

Zdroj: ČTK, deník E15
Foto: canva.com

Go to TOP