Uzavírání smluv pohledem aktuální judikatury vám přiblíží seminář JČP

Jaká jsou práva a povinnosti stran během kontraktačního procesu? A jaké jsou požadavky na formu smlouvy? Odpovědi na tyto a další otázky Vám nabídne seminář Pražského sdružení Jednoty českých právníků „Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury“, který se koná v pondělí 13. února v budově Právnické fakulty UK.

 

Prezenční seminář

Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury

Termín: pondělí 13. února 2023 od 9 do 14 hodin

Místo konání: Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město, přízemí, dv. č. 38.

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen advokátní kanceláře PRK Partners, Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci

Osnova:

  • Práva a povinnosti stran během kontraktačního procesu (předsmluvní odpovědnost)
  • Nabídka a její akceptace
  • Použití obchodních podmínek
  • Požadavky na formu smlouvy
  • Smlouva o smlouvě budoucí

 

Seminář bude současně streamován.

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se na seminář je možné do 8. 2. 2023

– pomocí formuláře na webových stránkách: jednotaceskychpravniku.cz nebo

– zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Účastnický poplatek činí 1 800 Kč, snížený 1 200 Kč (platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult).

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Více informací lze získat na stránkách: jednotaceskychpravniku.cz, příp. u JUDr. Evy Barešové, mobil: 737 270 494, email: baresova.eva@seznam.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com

 

Go to TOP