Ocenění Flamma pro inspirativní právničky má dvacet finalistek

Projekt #PRVNÍCH100LET, který se věnuje historii, současnosti a budoucnosti žen v právu, představil shortlist dvaceti finálových nominací druhého ročníku česko-slovenského ocenění Flamma. Jsou mezi nimi předsedkyně krajských soudů, výjimečné lidskoprávní aktivistky, akademičky, advokátky i úspěšné firemní expertky.

 

Ocenění pro současné inspirativní dámy v oblasti práva z Česka a Slovenska svým názvem odkazuje na političku a aktivistku Františku Plamínkovou, která pomáhala vytvářet obraz ženy jednadvacátého století. „Na letošní druhý ročník ocenění Flamma nominovala veřejnost zástupkyně všech právnických profesí. Z došlých nominací jsme vybrali dvacítku finalistek. Klíčový byl dopad jejich činnosti na okolí či inspirativní příběh, který odkazuje na hodnoty pravdy, svobody, humanity, demokracie či charitativní rozměr,“ říká Jaroslav Kramer z pořádající agentury Cover Story.

 

Ocenění pro současné inspirativní dámy v oblasti práva má v letošním roce sedmnáct finálových nominací pro právničky z Česka a tři pro slovenské expertky.  Nejčastějším motivem letošních nominací, stejně jako v prvním ročníku ocenění Flamma, je pomoc potřebným. Například advokátky Barbora DubanskáVeronika Plešková zaměřily svou pozornost na válečný konflikt na Ukrajině. Výraznými tvářemi letošních finálových nominací jsou také aktivistky, které dlouhodobě upozorňují na důležitá témata. Lucia Plaváková je jednou z klíčových osobností slovenského boje proti diskriminaci LGBTI+ komunity. Téma genderové nerovnosti je pak výrazně spojeno s odborovou právničkou Šárkou Homfray. Slovenská advokátka Zuzana Nitschneiderová se pak kromě výrazné podpory LGBTI+ komunity zaměřuje také na prosazování flexibilní práce na pracovním trhu i zavádění rodově vyváženého jazyka. Stanislava Hejnová jako ombudsmanka skupiny Moneta hájí zájmy klientů a v rámci banky se zasazuje za zvýšení finanční gramotnosti a předcházení dluhovým pastem.

Vůbec poprvé je součástí shortlistu společná nominace více osobností. A to pro čtyři předsedkyně krajských soudů v Česku, které dokážou velmi efektivně spolupracovat v kolegiu předsedů krajských soudů a koordinovat kroky, které jsou přínosné pro českou justici. Jsou jimi předsedkyně krajského soudu v Českých Budějovicích Martina Flanderová, předsedkyně Krajského soudu v Plzni Věra Oravcová, předsedkyně Městského soudu v Praze Jaroslava Pokorná a předsedkyně krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová.

Hned pět finalistek ocenění Flamma se zásadně podílí na formování nastupující generace právniček a právníků. Organizaci právních klinik a tématu bezplatné právní pomoci se aktivně věnuje Mária Havelková z Univerzity Komenského v Bratislavě. Otevírání nových témat a prošlapávání nových cest je zásadní také pro Věru Honuskovou, proděkanku pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Brněnská a olomoucká práva mezi finalistkami reprezentuje Zuzana Vikarská, akademička v oblasti ústavního práva, lidských práv a evropského práva. Mezi finálovými nominacemi je zařazena také vedoucí Centra práva duševního vlastnictví pražské Právnické fakulty Petra Žikovská.

Výrazný dopad na studenty mají také aktivity advokátky Petry Dolejšové, která „bourá dinosauří komunitu právníků a nastavuje nový trend pro lidskou advokacii“ nebo Svatavy Veverkové, spoluzakladatelky a šéfredaktorky právně-mediální platformy Právo21.

Pestrost ocenění Flamma dokládá také trojice dalších finalistek, které svými aktivitami dlouhodobě přispívají k rozvoji právnických profesí u nás. Mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková je přes dvě dekády osobností spojenou s justičními a advokátními tématy. Soudkyně Daniela Zemanová, která byla po šest let jako prezidentka Soudcovské unie tváří českého soudcovského stavu, letos vydala komentář k Zákonu o soudech a soudcích. S Notářskou komorou ČR je pak neodmyslitelně spjata Berenika Wünschová, která zanechává jako ředitelka kanceláře Komory a zástupkyně tajemníka výraznou profesionální stopu ve všech klíčových aktivitách stavu.

Mezi finalistkami ocenění Flamma jsou pro letošní ročník také zástupkyně firemního segmentu. Jde o Veroniku Pánkovou, compliance officera pojišťovny Kooperativa a Terezu Filipovou, vedoucí právního a compliance týmu ČD – Telematika. Cenu Flamma může v letošním roce získat také státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chomutově Martina Dvořáková a ředitelka právní sekce Kanceláře veřejného ochránce práv Jana Gregorová.

 

Rozhodovat budou nejvlivnější ženy v právu

K projektu #PRVNÍCH100LET se doposud připojilo přes 30 ambasadorek a podporovatelek, které jsou současně čestnými porotkyněmi nového ocenění. Jsou mezi nimi například eurokomisařka Věra Jourová, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, místopředsedkyně slovenského Nejvyššího soudu Andrea Moravčíková, šéfredaktorka časopisu Bulletin advokacie a Advokátního deníku Hana Rýdlová či Michaela Vašinová ze společnosti Leagleone.

„Tyto dámy se umisťují v žebříčcích nejvlivnějších žen, působí v klíčových institucích a utváří současné dění. Jsou to rozhodně výjimečné dámy veřejného života, které inspirují a společně posouvají hranice úspěchu. I proto jsme hrdí na to, že nám pomohou jako čestné porotkyně vybrat laureátky ocenění Flamma,“ uzavírá Jaroslav Kramer.

 

Zdroj: Cover Story
Foto: archiv Cover Story

Go to TOP