Tématem další přednášky Pražského sdružení JČP jsou znalecké posudky

Jak nalézt vhodného znalce a jaké otázky mu klást, jaké jsou způsoby odstraňování vad znaleckých posudků, ale také například které znalecké obory jsou zvláště obtížné či jinak problematické se dozvíte na odpolední přednášce Pražského sdružení Jednoty českých právníků Znalecké posudky v praxi, která se bude konat 30. ledna 2023 v přednáškové místnosti Právnické fakulty UK.

 

Prezenční odpolední přednáška

Znalecké posudky v praxi

Termín: pondělí 30. ledna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin

Místo: Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město, přízemí, dv. č. 38. Přednáška bude streamována.

Přednášející: prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., Katedra trestního práva PF UK

 

Osnova:

 • Důvody pro přibírání znalců
 • Jak nalézt vhodného znalce
 • Formální náležitosti přibírání znalců
 • Jaké otázky klást znalci
 • Obstarávání podkladů pro znalce
 • Způsoby odstraňování vad znaleckých posudků
 • Hodnocení znaleckého posudku
 • Které znalecké obory jsou zvláště obtížné či jinak problematické
 • Případy justičních omylů, vyvolaných vadnými znaleckými posudky (některé ukázky prokazatelných vad)
 • Jaké náměty de lege ferenda lze doporučit?
 • Co by se mělo zlepšit v organizaci znalecké činnosti (vhodnost členění znaleckých oborů, kapacitní a personální zabezpečení, honorování znalců…)

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášející. Souhrnné informace lze získat na stránkách: www.jednotaceskychpravniku.cz

 

Na přednášku se můžete přihlásit

– pomocí formuláře na webových stránkách jednotaceskychpravniku.cz 
– zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Účastnický poplatek činí 500 Kč, snížený (platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult) 300 Kč.

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Další informace podá koordinátorka akce JUDr. Eva Barešová, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz, případně je naleznete na www.jednotaceskychpravniku.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP