Projekt Advokáti do škol zahajuje svůj pátý ročník, letos s dvěma novinkami

Do dalšího, v pořadí již pátého kola, resp. ročníku, letos vstupuje unikátní projekt České advokátní komory Advokáti do škol, jehož cílem je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže. V současné době se do vzdělávání školáků na druhém stupni základních škol a studentů středních škol dobrovolně a bezplatně zapojilo již takřka 250 advokátů a advokátek z celé České republiky. Na rok 2023 navíc Komora připravuje dva speciální „podprojekty“ – tzv. Advokátní ligu a vzdělávací akce pro mladistvé z dětských domovů.

 

„Když před pěti lety po zkušebním půlroce odstartoval projekt Advokáti do škol, zapojilo se do něj asi 100 kolegů a kolegyň. Všem těmto „průkopníkům“ bych chtěl poděkovat za to, že záměr Komory podpořili,“ komentoval rozjezd vzdělávacího programu předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Jsem velmi rád, že se k nim v průběhu let připojily desítky dalších, kteří naprosto dobrovolně, a dokonce i rádi, navštěvují základní i střední školy a povídají si s dětmi o právu, o tom, jaká práva i povinnosti od nejútlejšího věku mají, i o tom, jak důležitá je pro jejich život znalost zákonů, nebo alespoň základní orientace v předpisech. Je to potvrzení faktu, že většina advokátek a advokátů považuje za normální dělat něco navíc ve prospěch společnosti a mladé generace,“ pokračoval Robert Němec. „Vzhledem k tomu, že máme na projekt pouze kladné reakce, a to jak ze strany pedagogů a jejich svěřenců, tak ze strany zapojených advokátů a advokátek, chceme jej i nadále podporovat a rozvíjet. V září letošního roku by se tak měla rozjet tzv. Advokátní liga, jejíž účastníci budou participovat na přípravě a průběhu simulovaných soudních řízení, a chystáme také vzdělávací akce pro mladistvé, kteří budou opouštět dětské domovy,“ uzavřel předseda ČAK.

Projekt Advokáti do škol spustila Česká advokátní komora zkušebně v roce 2018. Již v průběhu prvního „ostrého“ ročníku se do něj přihlásilo více než sto dobrovolníků – advokátek a advokátů –, kteří v rámci svého volného času a bezplatně po předchozí domluvě se zástupci školy diskutují se žáky a studenty o právu a jeho roli ve společnosti, o právních principech, o tvorbě zákonů a dalších právních předpisů.  Na příkladech ze života či z vlastní advokátní praxe jim pak pomáhají orientovat se v právu.

Projekt iniciovaný advokáty podporují také soudci, státní zástupci, notáři a exekutoři i jejich vrcholné instituce – Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nejvyšší soud, Soudcovská unie ČR, Exekutorská komora ČR a Notářská komora ČR. Kromě jiného o tom svědčí fakt, že se zástupci uvedených profesí pro bono zapojili do přípravy dvou publikací, které se dětem i dospělým staly praktickým pomocníkem a oporou při „studiu“ práva – Právního desatera pro žáky, studenty a učitele, které je určeno pro vzdělávací instituce a samotné žáky a studenty, a brožury Advokáti do škol, jež slouží jako manuál pro přednášející.

V průběhu pouhých pěti let se počet advokátek a advokátů, kteří se přidali, více než zdvojnásobil – aktuálně jich se vzdělávacími institucemi spolupracuje 245, nejvíce pak v Praze a ve Středočeském kraji. Aktivní jsou ale i „školitelé“ působící v menších regionech. Dokladem jsou pozitivní zpětné vazby zástupců škol, ale i dětí, které přednášky absolvují.

„Pro nás vyučující i studenty bylo zapojení do tohoto projektu velmi přínosné a rádi v něm budeme pokračovat i v dalších ročnících,“ uvedla vyučující Všeobecného a sportovního gymnázia Vimperk Mgr. Sylvie Netrhová, která zprostředkovala pohled na projekt Advokáti do škol očima studentky, „druhačky“, gymnázia Vimperk Nikoly Kačerové, jež se do něj zapojila v rámci tradičních Projektových dnů. „Program Právní odpovědnost aneb Neznalost zákona neomlouvá mě hned zaujal. První den jsme se setkali s paní JUDr. Pavlou Martínkovou a získali od ní množství informací o právu obecně i jeho rozdělení, právních profesích a podobně, druhý den jsme navštívili Okresní soud v Prachaticích, kde jsme se zúčastnili soudního přelíčení,“ popsala Nikola absolvované aktivity. „Celkově si myslím, že byl tento projekt určitě přínosný. Právo se stejně jako společnost divoce vyvíjí, zákony se upravují, mění a přibývají. Ovšem jejich neznalost nás neomlouvá. Proto je důležité toto téma prezentovat i mladší generaci. Přestože možná všichni účastníci projektu právo na vysoké školy studovat nepůjdou, setkáváme se s ním a setkávat budeme. Jeho neznalost by pak pro nás v životě byla velkým příkořím. Vše nám bylo odprezentováno zajímavou a poučnou formou člověkem, který má spoustu zkušeností,“ zhodnotila studentka přínos akce a uzavřela: „Jsem ráda, že se naše škola projektu Advokáti do škol zúčastnila a že nám toto setkání s právem bylo umožněno.“

 

   

 

Jak je uvedeno výše, Komora má zájem projekt Advokáti do škol dále rozvíjet. Už letos by měla být odstartována tzv. Advokátní liga, soutěž typu Moot Court, v níž se účastníci zapojují do simulovaných soudních řízení, která obvykle zahrnují sepsání návrhů a podání k soudu a zejména pak také účast na samotném ústním jednání přímo v jednací síni.

Advokátní liga bude postavena na soutěžích v rámci krajů. Krajští vítězové pak postoupí do semifinále a následně do celostátního finále. První pilotní klání by mělo proběhnout již na podzim tohoto roku. Prosíme tedy ty advokáti, kteří jsou registrováni v seznamu Advokáti do škol, aby ČAK sdělili, zda mají zájem, aby se „pilotní“ Advokátní liga uskutečnila pod jejich vedením a v „jejich“ škole.  Z jejich zkušeností pak budou v dalších ročnících čerpat ostatní.

Aktuálně ČAK hledá několik zájemců z Prahy a Středočeského kraje, kteří by se ujali role mentorů a studenty tímto pilotním ročníkem a soutěží provedli. 

Zájemci se mohou hlásit pověřenému zástupci projektu Advokátní liga, kterým je JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., na e-mailové adrese: nemec@nemeclegal.cz nebo na telefonu: 603/971171.

 

Dalším z „podprojektů“ pak budou vzdělávací přednášky o základní orientaci v právu pro mladistvé, kteří po dosažení plnoletosti a ukončení studia opouštějí dětské domovy.

Podle vyjádření Roberta Němce, to ale určitě ještě není „poslední slovo ČAK“ ve vzdělávaní mladé generace.

 

Rádi byste se do projektu Advokáti do škol také zapojili? Nevíte si rady, jak začít? Potřebujete poradit?

Na webových stránkách České advokátní komory naleznete jak základní informace k projektu, tak pracovní a podkladové materiály.

Podrobnější informace Vám poskytne:

Ing. Lenka Matoušková (tel.: 273 193 250, e-mail: matouskova@cak.cz) – kontaktní osoba pro zájemce o zapojení do projektu.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP