Ombudsmani států V4 sdíleli zkušenosti s pomocí lidem prchajícím před válkou

Státy Visegrádské čtyřky se coby sousední nebo jako jazykově a kulturně blízké země staly častým cílem a novým domovem milionů lidí zasažených válkou na Ukrajině. O zkušenostech a pomoci Česka, Maďarska, Polska a Slovenska tváří v tvář takto obrovskému přesunu lidí hledajících bezpečné zázemí diskutovali ve dnech 19.–21. října představitelé čtyř visegrádských ombudsmanských institucí. Jejich úřady se každoročně střídají v pořádání konference zaměřené na aktuální témata týkající se jejich práce, letošní setkání hostil český veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček, který své zahraniční kolegy ombudsmany a odborníky z jejich úřadů pozval do Kroměříže.

 

V úvodním panelu představili účastníci konference z jednotlivých zemí místní společenský kontext přijímání lidí utíkajících před válkou na Ukrajině. Sdíleli nejen relevantní data, ale diskutovali také o opatřeních přijatých na vládní i regionální úrovni nebo o zapojení dalších aktérů jako jsou ministerstva, regionální orgány státní správy i samosprávy a v neposlední řadě nevládní organizace.

Česká republika udělila – podle dat Ministerstva vnitra – pobytové oprávnění téměř 450 tisícům Ukrajinců. Naprostou většinu příchozích tvoří ženy (43 %) a děti (34 %). Díky aktuálním průzkumům mají Češi k dispozici detailní informace o jejich pracovním uplatněníbydlenívzdělávání nebo materiálních podmínkáchVlastní průzkum si udělalo například i Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jeho základě pak směřovalo peníze na podporu dětských skupin.

Český ombudsman přináší od začátku války na webových stránkách přehled důležitých odkazů a informací v ukrajinštině. Upozorňuje na nebezpečí vykořisťování a obchodu s lidmi. Vytvořil i několik speciálních letáků včetně otázek a odpovědí přímo pro děti, vzniklo i speciální číslo Bulletinu monitorování práv lidí se zdravotním postižením věnované podpoře Ukrajinců s postižením.

 

 

Zaměstnanci Kanceláře ombudsmana také na jaře pomáhali s registrací Ukrajinců na brněnském Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra i v Krajském asistenčním centru pomoci na brněnském výstavišti. V současnosti veřejný ochránce práv například sleduje připravovanou legislativu a upozorňuje na možné sporné důsledky navrhovaných předpisů.

Spolu s českou kanceláří Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zorganizovala Kancelář ombudsmana v září a říjnu sérii tří školení pro sociální pracovníky. Ta byla zaměřena na nezbytné právní a praktické aspekty fungování dočasné ochrany, především na sociální zabezpečení, vzdělávání, zdravotní pojištění nebo přístup ke zdravotní péči. I tyto informace zazněly na mezinárodní konferenci.

V další části programu se diskutující z ombudsmanských úřadů z Maďarska, Polska, Slovenska i Česka zabývali například ochranou zranitelných skupin mezi příchozími, jako jsou lidé jiné etnicity, děti bez doprovodu nebo lidé s postižením. Otevřené setkání umožnilo účastníkům sdílet příklady dobré praxe i probrat palčivá témata jako je případný zákazu vstupu ruských a běloruských občanů na území států V4. Diskutovalo se také o dopadu války na Ukrajině na širokou veřejnost.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: archiv Kanceláře VOP

Go to TOP