ČAK upozorňuje na změnu v konverzi dokumentů na žádost

Česká advokátní komora upozorňuje advokátky a advokáty na důležitou změnu při provádění autorizované konverze dokumentů na žádost, která vyplývá z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 462/2022 Sb. z 21. prosince 2022.

 

Touto vyhláškou, jež byla rozeslána 30. prosince 2022, se s účinností od 1. 1. 2023 mění mimo jiné § 2 odst. 5 vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů tak, že přijímání vstupů a vydávání výstupů obsažených v datové zprávě je možné provádět pouze prostřednictvím datového uložiště elektronické aplikace informačního systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyhláška ze dne 21. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ZDE.

 

Česká advokátní komora
Foto: canva.com

 

Go to TOP