Vydavatelé mají nově silnější pozici vůči internetovým platformám

Dnes, tedy 5. ledna 2023, nabývá účinnosti novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která zajišťuje vydavatelům a mediálním domům silnější pozici vůči provozovatelům internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při sjednávání licenčních poplatků za využívání článků. Novela vychází ze směrnic EU.

 

Licenční poplatek má zohledňovat rozsah a dosah publikovaného sdělení, úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu publikace a ekonomický přínos, který má platforma z užívání obsahu, a to včetně příjmů z reklamy. V případě nedohody internetových platforem a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení jednání má odměnu stanovit Ministerstvo kultury, které by na to mělo 60 dnů.

Pokud by platforma odmítla jednat o získání licence nebo by licenční poplatky neplatila, hrozila by jí podle vládní předlohy pokuta až půl milionu korun nebo až jedno procento celkového ročního obratu, podle toho, která částka bude vyšší. Právě to patří k ustanovením zákona, která kritizovala společnost Google. Podle ní jde novela daleko za rámec evropské směrnice a představuje neúměrné finanční riziko. Vydavatelské svazy vyzvaly na konci minulého roku Google k jednání. Podle části z nich budou kroky Googlu a také společnosti Meta znamenat snížení návštěvnosti zpravodajských webů, a tím i jejich příjmů.

Novela autorského zákona pomůže podle Ministerstva kultury také v boji s nelegálními úložišti audiovizuálního obsahu. Novela by měla zajistit, aby se na nich nevyskytoval obsah proti vůli autorů, a stanovuje jim povinnost získat od autorů licenci. Zjednodušení poskytování licencí k užití digitalizovaného kulturního dědictví usnadní muzeím a galeriím zpřístupňovat online digitalizované sbírkové předměty, a to zejména takzvaná díla nedostupná na trhu.

Podle novely zákona č. 121/2000 Sb. nebudou muset živnostníci v budoucnu odvádět autorské poplatky za to, že v prodejnách budou mít puštěnou hudbu jako zvukovou kulisu. V případě restaurací nebo obchodních domů tato povinnost ale zůstane zachována.

Rozšiřuje se také okruh živých hudebních produkcí, které nebudou podléhat ohlašování Ochrannému svazu autorskému (OSA). Kromě folklorních vystoupení se ohlašování nebude vztahovat na kapely, které hrají výhradně vlastní produkci nebo díla, na něž se už autorská práva nevztahují.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP