Po dvouleté pauze se sešli jihomoravští advokáti na předvánočním setkání

V neděli 4. prosince 2022 se konalo již tradiční předvánoční setkání jihomoravských advokátů. Po dvouleté přestávce způsobené nepříznivým covidovým obdobím se v brněnském Divadle Bolka Polívky sešlo více než 350 advokátů, zástupců dalších profesních skupin, akademické obce a hostů. Pozvání letos přijal také JUDr. Vladimír Jirousek, bývalý předseda ČAK, za jehož vedení byla Pobočka v Brně založena. Mezi přítomnými byli dále členové a náhradníci představenstva ČAK, členové orgánů Komory a řada zkušebních komisařů, neboť vánoční setkání již klasicky předchází konání ústních advokátních zkoušek.

Regionální představitelka a ředitelka Pobočky ČAK v Brně JUDr. Irena Schejbalová přivítala přítomné vtipným úvodem na téma bezplatného právního poradenství, na který krátkou zdravicí navázal současný předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M.

Letošní setkání se poprvé konalo s mezinárodní účastí, neboť pozvání přijali zástupci Slovenské advokátní komory Mgr. Ján Kutan, člen představenstva SAK, který řídí činnost regionálních zástupců, a Mgr. Katarína Marečková, ředitelka Organizačního odboru SAK.

V duchu československého přátelství pokračoval večer autorskou inscenací „Pozemšťan“ Pavola Seriše, slovenského herce, divadelníka a mima. Bláznivým příběhem mimozemšťana, který se touží stát pozemšťanem, ukázal autor svůj satirický pohled na chaotický svět, který dnešní člověk přijímá jako normu. Skvěle uchopený a předvedený stand-up a komediální pantomima o tom, jak se chováme a jací jsme, diváky pobavila a umožnila jim na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů.

Po skončení představení se účastníci akce přesunuli do foyer divadla, kde na ně čekalo malé občerstvení.

 

 

Na hlavním snímku zleva: JUDr. P. Poledník, bývalý místopředseda ČAK, Mgr. J. Kutan, člen představenstva SAK, Mgr. K. Marečková, ředitelka Org. odboru SAK, JUDr. R. Miketa, náhradník představenstva ČAK, a JUDr. I. Schejbalová.

 

JUDr. Irena Schejbalová, regionální představitelka a ředitelka Pobočky ČAK v Brně
Foto: archiv autorky

Go to TOP