Ostrava a její region v těchto dnech žijí advokátními tématy

Včerejší den, tedy 30. březen 2023, začal pro advokátky a advokáty i koncipientky a koncipienty regionu ČAK Severní Morava výjimečně vydařeným školením soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Martina Kopy a Štěpána Janků, autora blogu Pravnipsani.cz, kteří se až do Ostravy přijeli podělit o spoustu rad a tipů týkajících se právního psaní. Odpoledne pak pokračoval  neméně vydařeným Interpelačním dnem.

 

V první části dne se konal seminář Právní psaní, na němž se posluchači učili, jak přesvědčit (nejen) soudce.

Z Prahy i jiných koutů republiky zamířil ve čtvrtek 30. března do  Ostravy velký zástup vážených hostů. Po semináři o tom, jak správně právně psát a přesvědčit soudce Martina Kopy a Štěpána Janků, totiž následoval  historicky první ostravský interpelační den.

Interpelační dny dělají komunikaci vedení Komory s ostatními advokáty takovou, jaká by měla být. Přímou a otevřenou.

Uvedení myšlenky interpelace v život si přijel poslechnout i ostravský advokát, emeritní předseda České advokátní komory, JUDr. Vladimír Jirousek, který stál u jejího zrodu.

Vedení Komory tedy přijelo mluvit. Přijelo sdělit advokátům a koncipientům, co se na Komoře děje, na čem se pracuje, co se už povedlo a co se ještě chystá. Ale přijelo také poslouchat. Poslouchat kolegyně a  kolegy v regionu. Poslouchat jejich připomínky. Protože jen s těmi, o kterých víme, se můžeme snažit něco udělat. A poslouchat jejich nápady. Protože často mohou být mnohem lepší než to, co vymyslíme my, a byla by škoda se o ně nepodělit. Díky tomu se zase na oplátku my můžeme zkusit uvést je v život.

O tom, jak moc jsou advokáti v regionech pro Komoru důležití, svědčila rozsáhlost delegace, která se do našeho kraje sjela. Předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., promluvil k místním advokátům a přiblížil jim řadu podstatných témat, která na Komoře řešíme. Poslechl si také jejich připomínky a hned na místě zjišťoval, jak bychom je mohli řešit, tak aby se kolegům pracovalo o něco lépe.

Na otázky přítomných kolegů odpovídali během interpelačního dne předseda a členové představenstva ČAK.

Přítomni byli také hned tři místopředsedové České advokátní komory – JUDr. Monika Novotná povyprávěla o podrobnostech vyjednávání nového advokátního tarifu, JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., o strastiplné cestě k digitalizaci komory, a JUDr. Michala Plachká, LL.M., přiblížila témata, ve kterých se Komora snaží usnadňovat život advokátům. Ale také těch, kde naopak Komora a advokáti pomáhají navenek.

Členové představenstva Mgr. František Korbel, Ph.D., a JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., přiblížili svým kolegům a kolegyním chystané novinky v oblasti vzdělávání, Mgr. Lukáš Trojan pak mimo trestněprávních témat také pokroky v oblasti matriky, které jim usnadní advokátní život.

O důležitosti regionálních představitelů a jejich roli při organizaci sportovních, kulturních i vzdělávacích akcí pro kolegyně a kolegy v regionech posluchače přesvědčil ostravský regionální zástupce, Mgr. Pavel Otipka. Doplnil ho JUDr. Radim Miketa, který ze své dlouholeté pozice člena představenstva svědomitě plní roli důležitého spojení vedení Komory a regionu Severní Morava.

Cestu do Ostravy vážila i místopředsedkyně Kontrolní rady a ředitelka brněnské pobočky České advokátní komory JUDr. Irena Schejbalová, která s kolegy diskutovala nejrůznější témata, jež se týkají její činnosti. A práci v Odvolací kárné komisi přiblížila další významná ostravská osobnost, JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

Po skončení oficiální části se hosté ještě zdrželi na společnou číši vína, na kterou byli zváni i všichni kolegové. V příjemném prostředí pak mohli probrat i témata, na která se v oficiální části interpelačního dne nedostalo.

Celý den tak krásně splnil svůj účel. Přinesl k nám, do regionu Severní Morava, další opravdu povedenou vzdělávací akci a otevřel tolik potřebnou komunikační linku mezi vedením Komory a jejími členy. Protože společně dokážeme udělat Komoru a život jejích členů vždycky ještě o trošku lepší.

 

JUDr. Michala Plachká, LL.M., místopředsedkyně představenstva ČAK
Foto: archiv autorky

Go to TOP