Státní zástupce zastavil trestní stíhání generála Syrového a politika Berana

Pražský městský státní zástupce JUDr. Jan Kopečný zastavil dne 14. července 2022 trestní stíhání bývalých předsedů československé vlády z let 1938 až 1939, armádního generála Jana Syrového (1888–1970) a bývalého ministerského předsedy Rudolfa Berana (1887–1954).

 

Státní zástupce tak splnil úkol, který mu 12. dubna 2022 uložil pražský Vrchní soud: znovu prošetřit obvinění, která v roce 1947 vedla u Berana i Syrového ke dvacetiletému těžkému žaláři, ztrátě vojenské hodnosti a propadnutí jmění.

Státní zástupce nově posoudil věc tak, že jmenovaní se žádného trestně postižitelného jednání nedopustili a není ani důvod postoupit věc jinému orgánu. Jeho rozhodnutím tak došlo k definitivnímu přehodnocení československých poválečných dějin.

Obvinění z prodeje vojenského materiálu Německu bylo nedůvodné. Již v původním řízení potvrdili generál František Moravec a generál Heliodor Píka, že oba obžalovaní „měli snahu prodat válečný materiál do jiných zemí než Německa, zejména do Francie, Anglie, Rumunska a dokonce do Japonska“.

Pokud byly generálu Janu Syrovému vytýkány společenské styky a společné fotografie s představiteli německé moci, státní zástupce konstatuje, že tato „setkání byla vždy vyvolána či vynucena německou stranou… Fotografické snímky ze setkání s Hitlerem a Henleinem byly pořízeny bez souhlasu arm. gen. Jana Syrového. Nebylo zjištěno, že by arm. gen. Jan Syrový souhlasil, aby tyto fotografie byly využity propagačně.“

Ani v případě Rudolfa Berana „nebylo prokázáno, že by Rudolf Beran … měl v úmyslu záměrně podporovat nacistické hnutí a schvalovat nepřátelskou vládu na území republiky…“

Jak to bude nyní s navrácením vojenské hodností – je Jan Syrový znovu generálem?

Navrácení vojenské hodnosti armádního generála a vyznamenání, které mu byly odebrány v důsledku rozsudku Národního soudu z roku 1947, považuje ministryně obrany Mgr. Jana Černochová za dovršení procesu odčinění křivdy, jíž se v důsledku politických tlaků dopustila poválečná československá justice na Janu Syrovém. Nejde však o automatický důsledek zrušení původního rozsudku. Vzhledem k specifičnosti celého případu ministryně obrany uložila, aby byl pro navrácení vojenské hodnosti a vyznamenání stanoven postup, který by byl v souladu se současným právním řádem České republiky i vnitřními předpisy Ministerstva obrany a k němuž bude přistoupeno po skončení předmětného trestního řízení,“ uvedl k tomu právní zástupce rodiny generála Syrového JUDr. Lubomír Müller.

Nezávisle na tomto řízení projednal Městský soud v Praze návrh na soudní rehabilitaci generálova nejmladšího bratra, architekta a stavitele Ladislava Syrového (nar. 1902), a jeho manželky Ivany, roz. Kohoutové (nar. 1916). Ti byli zbaveni v roce 1953 veškerého majetku poté, co opustili Československo.

Změny, které nastaly po listopadu 1989, na kauzách rodiny Syrových nic nezměnily. Obrat nastal až letos, kdy 21. června 2022 Městský soud v Praze rehabilitoval Ladislava a Ivanu Syrových, neboť výrok o propadnutí jejich jmění nebyl ničím jiným než nezákonnou perzekucí.

Státní zástupce JUDr. Stanislav Potužník s rozhodnutím souhlasil, vzdal se práva stížnosti, a tak rehabilitační rozhodnutí nabylo ihned právní moci. „Případ rodiny Syrových ukazuje, že i v současné době lze v některých případech dosáhnout nápravy křivd, které byly způsobeny před mnoha desetiletími. Je ovšem třeba, aby pozůstalí byli usilovní a vytrvalí,“ dodal advokát L. Müller.

 

Redakce AD
Foto členů rodin Jana a Ladislava Syrových: archiv Lubomíra Müllera

 

Go to TOP