Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení znalečného a tlumočného

Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení sazby odměny za výkon znalecké a tlumočnické / překladatelské činnosti. Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., prosadil toto zvýšení do Programového prohlášení vlády a do Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2022.

 

Problematice znalců, soudních tlumočníků a soudních překladatelů se věnuji dlouhodobě. Zvýšení jejich příjmů je jednou z mých priorit. Odměny těchto profesí jsou klíčové, jinak hrozí jejich úbytek a prodlužování lhůt řízení. Jsem proto velmi rád, že se nám společně  s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra podařilo projednat rozpočtové možnosti, v jejichž rámci jsme stanovili co nejvyšší odměny,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Ministerstvo spravedlnosti již odeslalo k publikaci ve Sbírce zákonů novelu vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném, a novelu vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele.

 

Ministerstvo spravedlnosti prosadilo tyto změny:

  • sazba hodinové odměny za výkon znalecké činnosti se zvyšuje ze současných 300 až 450 Kč na 800 až 1 000 Kč;
  • zvýšení sazby hodinové odměny za výkon tlumočnické činnosti ze současných 300 až 450 Kč (tlumočení z cizího jazyka do českého jazyka a naopak) a 350 až 450 Kč (tlumočení z cizího do cizího jazyka) na jednotnou sazbu 750 Kč;
  • zvýšení sazby odměny za normostranu překladu ze současných 300 až 450 Kč (překlad z cizího jazyka do českého jazyka a naopak) a 350 až 450 Kč (překlad z cizího do cizího jazyka) na jednotnou sazbu 550 Kč;
  • automatické zvýšení sazby odměny za tlumočnické nebo překladatelský úkon provedený za použití komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob o 10 %;
  • možné zvýšení sazby odměny za tlumočnický úkon až o 30 %, pokud tlumočnický úkon vyžaduje rozsáhlou nebo náročnou přípravu k provedení úkonu;
  • automatický nárok na paušalizovanou náhradu veškerých hotových výdajů vynaložených při vypracování dalšího vyhotovení písemného tlumočnického úkonu nebo předkladatelského úkonu, a to náhradu ve výši 30 Kč za každou hodinu nebo normostranu, podle které se určuje odměna za první vyhotovení.

Vyhlášky, kterými se výše uvedené změny zavádějí, nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2023.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: MSp

 

 

Go to TOP