Ukrajinská advokátka i komora získaly cenu CCBE za lidská práva 2022

CCBE se rozhodla udělit cenu CCBE Human Rights Award 2022 ukrajinské advokátce Nadie Volkové a Ukrajinská národní advokátní komoře (UNBA/NAAU) za jejich odvahu, odhodlání a nasazení při obraně lidských práv a právního státu na Ukrajině. Prezident CCBE, James MacGuill SC, předal tato ocenění během plenárního zasedání CCBE dnes, v pátek 25. listopadu 2022, v Bruselu. Za Ukrajinskou národní advokátní komoru převzala ocenění její prezidentka Lydia Izovitova, Nadia Volkova se ceremoniálu zúčastnila pouze online a cenu si převezme osobně v kanceláři CCBE 12. prosince. CCBE tímto aktem poukazuje na důležitou roli, kterou profese advokáta pro ukrajinské občany při obraně jejich základních práv má. I na to, že advokáti bojují za zachování integrity výkonu spravedlnosti a právního státu i nyní, v době války.

 

Nadia Volkova je ukrajinskou advokátkou, která důsledně potírá porušování lidských práv a hledá spravedlnost pro pozůstalé po obětech zločinů spáchaných během ozbrojeného konfliktu. Každý den plní svůj závazek dodržovat právní stát, zejména v dobách nejistoty a celonárodních otřesů. Je zakladatelkou a ředitelkou Ukrajinské právní poradní skupiny (ULAG) v Kyjevě, která se připojila k alianci ukrajinských organizací pro lidská práva, jež se věnují dokumentování válečných zločinů na Ukrajině a hraje klíčovou roli při pomoci vnitrostátním soudům a Mezinárodnímu trestnímu soudu v jejich vyšetřování možných válečných zločinů.

Soustavně se zapojuje do iniciativ zaměřených na pomoc obětem války, spolupracuje s Amnesty International v boji proti zneužívání lidských práv na Ukrajině, v Rusku, Moldavsku, ve střední Asii i na jižním Kavkazu, zastupuje oběti porušování práv před vnitrostátními soudy i Evropským soudem pro lidská práva (ESLP). Kromě toho Nadia Volkova spolupracovala při mnoha příležitostech i s Radou Evropy, včetně propagace, podpisu a ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a proti domácímu násilí, známé jako Istanbulská úmluva.

Ukrajinská národní advokátní komora (UNBA/NAAU) je zastupitelským orgánem, který sdružuje a zastupuje všechny advokáty na Ukrajině. Ukrajinská národní advokátní komora projevila významnou solidaritu s trpícím ukrajinským lidem během současné devastující válečné situace a i přesto pokračovala v naplnění svého poslání v poskytováním právní pomoci občanům Ukrajiny, ochraně jejich základních práv a posilování právního státu na Ukrajině i v době války.

Ukrajinská advokátní komora je pozorovatelem CCBE. S tím, že Ukrajina obdrží status kandidáta na členství v Evropské unii, UNBA dostala příležitost zvýšit svůj status v CCBE od člena pozorovatele k statusu přidruženého člena. Nehledě na stanné právo v zemi, vnitřní soudní systém Ukrajiny stále funguje a poskytuje přístup ke spravedlnosti a k lidským právům. Tento úspěch lze přičíst především odvážným ukrajinským advokátům a pracovníkům justice, kteří bojují za udržení právního státu navzdory těmto extrémně těžkým podmínkám.

 

 

Cenou CCBE za lidská práva je oceňována práce advokátních organizací nebo jednoho či více advokátů, kteří prokázali mimořádný přínos a obětavost při prosazování základních práv a zastávali nejvyšší hodnoty profesního a osobního chování v oblasti lidských práv.


Redakce AD; CCBE
Foto: CCBE

Go to TOP