ESLP vyhověl stížnosti Češky na nedostatečné vyšetření policejního násilí

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) dne 10. listopadu 2022 zveřejnil svůj rozsudek 15741/15 ve věci Sládková vs. Česká republika, jímž částečně vyhověl stížnosti Češky Lenky Sládkové, která se na něj obrátila kvůli údajnému policejnímu násilí a neochotě příslušných orgánů věc řádně prošetřit. Jak soud konstatoval, Česká republika v tomto případě porušila článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, který zakazuje nelidské nebo ponižující zacházení, a musí ženě zaplatit 6 000 eur (146 000 Kč) za nemajetkovou újmu a 2 000 eur (49 000 Kč) za náklady.

 

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že byl porušen třetí článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv z důvodu nedostatečně účinného vyšetřování tvrzení stěžovatelky. Dospěl ale také k závěru, že nebyl porušen třetí článek ve věci špatného zacházení se stěžovatelkou.

Verdikt se týkal incidentu, při němž byla žena v roce 2013 převezena na policejní stanici po konfliktu s barmanem. Sládková tvrdí, že na policejní stanici čelila vulgárním a sexistickým narážkám policistů a hrubému zacházení.

Na uvedené jednání si žena mnohokrát stěžovala – nejprve podala trestní oznámení na policii, poté i na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). V obou případech bylo oznámení vyhodnoceno jako nedůvodná stížnost. Nakonec v roce 2014 podala ústavní stížnost, která ale byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu. Případ se poté dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva.

 

Zdroj: ČTK
Foto: echr.coe.int

Go to TOP