Plénum Nejvyššího soudu projednalo změny Jednacího řádu

Plénum Nejvyššího soudu projednalo ve čtvrtek 10. listopadu 2022 novou podobu Jednacího řádu Nejvyššího soudu. Původní verzi Jednacího řádu připomínkovali soudci po několik uplynulých měsíců a zapracovali do ní řádově desítky úprav.

 

Původní Jednací řád vznikl už v roce 2003, a přestože následovalo několik dílčích novelizací, bylo letos potřeba jej ve více bodech lépe přizpůsobit aktuálním potřebám organizace práce jednotlivých senátů a kolegií Nejvyššího soudu,“ zdůvodnil nutnost svolat plénum všech soudců předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Plénum je nejvýznamnějším kolektivním rozhodovacím orgánem Nejvyššího soudu. Je složeno z předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a ostatních soudců, včetně soudců-stážistů. Zasedání pléna nejsou příliš častá, naposled se takto soudci Nejvyššího soudu sešli 5. ledna 2017, aby tehdy schválili zásadní Stanovisko k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky řízení.

Jednací řád Nejvyššího soudu patří k jeho základním dokumentům. Je veřejně dostupný mj. na webu Nejvyššího soudu, kde se v sekci „O Nejvyšším soudu“ aktuálně schválená verze objeví v nejbližších dnech.

 

 

Na zasedání pléna navázalo ve čtvrtek 10. listopadu také shromáždění soudců Nejvyššího soudu, které po pěti letech v tajném hlasování volilo novou pětičlennou soudcovskou radu, která je poradním orgánem předsedy Nejvyššího soudu. Předseda se na ni obrací například v případě, kdy se rozhoduje o přidělení nových soudců na stáže, o přidělení soudců natrvalo k Nejvyššímu soudu nebo se jedná o změnách rozvrhu práce. Dosavadním předsedou soudcovské rady je JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. Čerstvě zvolená soudcovská rada si následně zvolí nového předsedu.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: NS

 

Go to TOP