Třetinové zastoupení žen ve vedení velkých firem podpořila sněmovna

Velké společnosti, jejichž cenné papíry se obchodují na burzách, by měly zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů ve svém vedení. Ženy by v něm měly tvořit aspoň třetinu. Výběr členů představenstva a rad by musel mít jasná a jednoznačná pravidla. Vládní návrh, který reaguje na evropskou směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností, 10. července v úvodním kole podpořila sněmovna. Jde o vládní novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů. Dotkne se šesti tuzemských firem.

 

Vláda navrhla, aby sněmovna schválila návrh zrychleně již v prvním čtení. Tento způsob ale vetovala opozice. Alena Schillerová řekla, že jde o regulaci, která zasahuje do svobodného podnikání velkých firem. Označila proto za důležité projednat návrh standardním způsobem.

Parlament již v roce 2017 přijal úpravu zmíněného zákona v tomto směru. Obchodníkům s cennými papíry ukládá, aby při výběru lidí do vedení firem prováděli politiku podporující rozmanitost. Podle tehdejší důvodové zprávy to může vést k posílení postavení žen.

K nynějšímu návrhu vláda uvádí, že zvýšené zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností může pomáhat vytvářet spravedlivé pracovní prostředí, které je pro zaměstnance příznivé a motivující. Může také pomoci společnostem přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance.

Podle nynějšího návrhu se může emitent odchýlit od požadavku na minimální podíl žen, ale jen v zájmu plnění jiných cílů politiky rozmanitosti nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele. Upozaděný kandidát méně zastoupeného pohlaví, kterého firma do vedoucí pozice navzdory zákonu nevybere, se bude moci u soudu domáhat přiměřeného zadostiučinění.

Vláda uvádí, že povinnosti dopadající na podnikatelské prostředí se omezí na úzký segment kapitálových společnosti. Půjde o korporace, jejichž cenné papíry se obchodují na veřejných trzích, vyjmuty budou malé a střední podniky.

V důvodové zprávě stojí, že podle údajů České národní banky založených na výročních zprávách emitentů by měla navrhovaná úprava při nabytí účinnosti dopadnout na tyto společnosti – ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank., Philip Morris ČR, Kofola ČeskoSlovensko a Colt CZ Group. „Tyto společnosti přitom již částečně zkušenosti s cílem genderově vyváženého zastoupení ve svých vedoucích orgánech mají, jak dokládají ve svých výročních zprávách či zprávách o udržitelnosti,“ uvádí vláda.

Pravidla upravuje loňská evropská směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů takzvaných kotovaných společností. Česko je musí do praxe zavést do 28. prosince. Podle podkladů předpis přebírá v minimalistické podobě a český právní řád se nemění víc než evropské právo vyžaduje.

Společnosti by měly vyváženého složení ve svém vedení podle podkladů dosáhnout do pololetí 2026. Informace o pokroku a výběru kandidátů by měly zveřejňovat. Za nedodržování postupu by hrozily pokuty.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP