UPP má nové vedení, prezidentkou zůstává JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

XVII. sněm Unie podnikových právníků ČR, který se uskutečnil ve dnech 25. a 26 května 2021, zvolil nové vedení. Post prezidentky obhájila JUDr. Marie Brejchová, LL.M., kompletně se však mění složení Rady.

 

„Nacházíme se v období, které je náročné i pro podnikové právníky. Přicházejí nová zásadní témata, která jsou pro právníka a jeho zaměstnavatele důležitá. Sdílet způsoby řešení problémů mezi právníky z různých firem a institucí je proto důležité, mnohem víc než dříve. Ukazuje se, že dokážeme velmi pružně reagovat na rychle se měnící požadavky na podnikové právníky. Zřídili jsme třeba sekci Inovace nebo Koronatým, který funguje od března loňského roku. To je obrovská podpora pro právníky, kteří musejí v souvislosti s epidemií řešit mnoho otázek nejen v oblasti pracovního práva,“ říká prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová.

Vedoucí pozici v Unii podnikových právníků zastává JUDr. Marie Brejchová, LL.M., od roku 2007. Nyní zahajuje svůj 8. mandát, který potrvá do jara 2023. Jejím hlavním úkolem bude pokračovat v nastoupené cestě poskytování podpory inovacím v práci odborných sekcí Unie a rozvinout profesionalizaci spolku ve prospěch podnikových právníků a jejich profese.

Do Rady Unie nově vstupují Ivana Fára, Antonín Havlík, Jiří Hrádek, Jiří Novák, Klára Novotná, Michal Oborný, Jitka Pišl Drábková a Tereza Rychtaříková. Nadále v ní zůstávají Richard Baček, Denisa Bellinger, Jitka Hlaváčková, Dominika Kozáková, Jiřina Králová a Miroslav Mrázek.

Unie podnikových právníků ČR byla založena v roce 1990. Je profesní organizací sdružující podnikové právníky. Hájí jejich profesní zájmy, poskytuje prostor pro odbornou diskusi a pořádá vzdělávací akce. Každoročně uděluje ocenění Podnikový právník. Má více než 300 individuálních a 64 kolektivních členů.

 

Unie podnikových právníků a redakce AD
Foto: canva.com a archiv UPP

 

Go to TOP