Ministerstvo vnitra chce zrušit tisíce obsoletních zákonů, nařízení a vyhlášek

Ministerstvo vnitra (MV) chce zrušit více než 10 tisíc nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané. Návrh tuto středu, 9. listopadu, projedná vláda. Nadbytečné předpisy se podle ministerstva mimo jiné stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě.


„Z hlediska reálné praxe je existence těchto předpisů zcela nadbytečná, nicméně jedním z hlavních problémů je právě skutečnost, že nelze často přesně říci, které právní předpisy jsou stále platné, a které nikoliv,“
uvedlo MV v předkládací zprávě materiálu. Tisíce nadbytečných předpisů podle ministerstva orientaci v právním řádu ztěžují.

Mezi předpisy, které ministerstvo navrhuje zrušit, jsou zákony i vyhlášky z období od první republiky do současnost. Zrušena by měla být například norma z roku 1918, kterou byly v Československu zřízeny nejvyšší správní úřady, vyhláška z roku 1985 o úpravách pracovní doby nebo zákon o zahájení činnosti jihlavské pobočky Krajského soudu v Brně z roku 2008.

„Je možné konstatovat, že existence obsoletních právních předpisů je vnímána, jakožto určité reziduum spletitého historického vývoje na českém území, jako problém a zátěž pro moderní právní řád 21. století,“ uzavřelo ministerstvo.

Zrušení několika stovek nadbytečných předpisů navrhovalo Ministerstvo vnitra už v roce 2019, návrh byl schválen vládou, poslanci ho však do konce volebního období schválit nestihli. Letos proto vnitro navrhlo zákon znovu, tentokrát však na základě analýzy odhalilo několik tisíc nadbytečných nařízení.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP