Vláda schválila zrušení osmi set nadbytečných zákonů

Zrušení stovek nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané, schválila vláda. Ministerstvo vnitra si od návrhu slibuje zpřehlednění právního řádu. Předpisy vybrala na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva.

„Právní řád České republiky obsahuje velké množství právních předpisů (přibližně 42 000), přičemž nemalá část z těchto právních předpisů je obsoletních,“ uvádí ministerstvo v předkládací zprávě. Za obsoletní považuje normy, které jsou sice stále formálně platné, neboť nebyly předepsaným způsobem zrušeny, avšak jsou již nepoužívané nebo nepůsobí právní účinky.

Mezi předpisy, které ministerstvo navrhuje zrušit, jsou zákony i vyhlášky z období od první republiky do současnosti. Zrušen by měl být například zákon z roku 1919, kterým byla zřízena zemská správní komise pro Slezsko, nebo vyhlášky o vydání některých pamětních mincí či bankovek. Jsou mezi nimi  ale také zákony i vyhlášky přijaté po roce 1989, například nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti. „Zjednodušením právního řádu zvýšíme právní jistotu občanům i podnikatelům a pomůžeme jim se v dosud nepřehledné změti předpisů orientovat,“ uvedl úřad.

Vnitro původně navrhovalo také zrušení zákonů o státních rozpočtech za minulé roky. S tím ale nesouhlasilo Sdružení místních samospráv. Zrušení zákonů by mohlo podle sdružení vést k absurdním důsledkům, kdy by porušení rozpočtové kázně z minulých let nebylo možné řešit, protože formálně nebude existovat příslušný zákon o rozpočtu. Ministerstvo vnitra připomínce vyhovělo a zákony do návrhu nezařadilo.

Vnitro chce do roku také zpracovat analýzu českého právního řádu, jejímž cílem je identifikovat další „vyhaslé“ zákony a vyhlášky. Ty by měly být zrušeny v tzv. druhé vlně.

Zdroj: ČTK
Foto Pixabay

 

 

 

Go to TOP