Unie obhájců ČR zaslala otevřený dopis auditorským společnostem

Členové Unie obhájců ČR se společně s dalšími odborníky z justiční oblasti ještě před letošními prázdninami zúčastnili semináře s tématem posudků soudních znalců, na kterém mimo jiné zazněla informace, že auditorské a poradenské firmy odmítají vyhotovovat znalecké posudky v trestních věcech, které nechává zpracovat obhajoba.

 

Proto se Unie obhájců obrátila na velké auditorské a poradenské společnosti působící v ČR – PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young se žádostí o jejich stanovisko. Pokud by se tato informace potvrdila, šlo by o podstatné omezení práva na obhajobu. Zejména v mimořádně složitých trestních věcech je nezbytné, aby znaleckou činnost prováděly auditorské a poradenské společnosti s potřebným zázemím, a to nejen pro obžalobu a soud, ale také pro obhajobu.

Odpovědi obdržela pouze od společností E & Y Valuations s.r.o. (Ernst & Young)PricewaterhouseCoopers, a tak se obrátila na zbývající dvě auditorské a poradenské společnosti KPMG, Deloitte otevřeným dopisem.

 

 

 

 

25. října 2022

 

                                                                                               KPMG Česká republika s.r.o.

Pobřežní 648/1a

186 00 Praha

 

Deloitte Advisory s.r.o.

Italská 2581/67

120 00 Praha

 

Věc: Otevřený dopis – žádost o stanovisko


Vážení,

dne 21. 6. 2022 jsme se na Vás obrátili prostřednictvím datové schránky s žádostí o stanovisko k vyhotovování znaleckých posudků zpracovávaných pro obhajobu v trestních věcech Vašimi společnostmi. Jelikož jsme do dnešního dne neobdrželi odpověď, zveřejňujeme tento otevřený dopis se žádostí o Vaše stanovisko.

 

Zástupci Unie obhájců České republiky se společně s dalšími odborníky z justiční oblasti zúčastnili semináře na téma „Znalec sjednaný osobou, jež má zájem na výsledku posudku – reputační a jiná rizika a možnosti jejich minimalizace“. Byl jsem kolegy informován, že na tomto semináři zazněla mimo jiné informace, že auditorské a poradenské firmy patřící do tzv. Velké čtyřky odmítají vyhotovovat znalecké posudky v trestních věcech podle § 110a tr. řádu, které nechává zpracovat obhajoba.


Žádám Vás proto o stanovisko, zda se skutečně taková informace zakládá na pravdě, a případně co Vaše společnosti k takovému postupu vede. Oblast znalecké činnosti je pro obhajobu nenahraditelná, stejně jako pro orgány činné v trestním řízení, a jakékoliv porušení této rovnosti má přímý dopad do práva na obhajobu našich klientů.


Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

 

                                                                                                                                                                                       JUDr. Tomáš Sokol, prezident
Unie obhájců České republiky

 

Zdroj: Unie obhájců ČR
Foto: canva.com

Go to TOP