Chtěli byste si vyměnit mezinárodní zkušenosti v oblasti rodinného práva?

Pak se můžete zúčastnit semináře Training of Lawyers on EU instruments in Family Law, který se uskuteční dne 19. prosince 2022 v Praze v prostorách ČAK, Myslíkova 258/8. Seminář pořádá ČAK ve spolupráci s Nadací evropských advokátů (ELF) v rámci EU projektu CIVILAW, jehož je ČAK partnerem. Účastníky budou advokáti z Řecka, Rumunska, Španělska, Itálie, Kypru, Polska a ČR.

 

Přednášející se budou zabývat tématy soudní příslušnosti ve věcech manželských a rodičovských, mezinárodními únosy dětí, ale i uznáním, vykonatelností a výkony rozhodnutí ve věcech rodinných, ve věcech majetkových poměrů manželů a také majetkovými důsledky registrovaného partnerství. Dostatek času bude také na dotazy, stejně jako příležitost pro vzájemnou mezinárodní diskusi.

Seminář proběhne v anglickém jazyce, registrační poplatek činí 500 Kč. Program bude postupně doplněn o aktuální jména řečníků.

V případě zájmu o účast či pro více informací se obracejte na: slovackova@cak.cz. Uzávěrka přihlášek je 7. listopadu 2022.


Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP