První dámě české justice JUDr. Dagmar Burešové by dnes bylo 93 let

Dne 19. října 2022 by se doktorka Dagmar Burešová dožila 93 let. Přestože v roce 2018 tento svět navždy opustila, její skutky a zásady, jimiž se celý život řídila, žijí dál a jsou vzorem pro další generace advokátů. První dámu české justice si právě v těchto dnech Česká advokátní komora opět připomíná výstavou Advokáti proti totalitě v Plzni, kde má paní Dagmar Burešová právem jednu z hlavních rolí.

 

Svoji osobní statečnost prokázala již v době studií na právnické fakultě, kdy ukrývala kamaráda Jana Tumlíře, který uprchl z komunistického lágru. Kamarádská skautka obdivovaná pro svůj půvab se pak urputně bila za čest Jana Palacha a později i za další disidenty.

Po listopadu 1989 se stala první ministryní spravedlnosti, iniciovala například navrácení osobních dopisů Milady Horákové do rukou pozůstalých, zákon o mimosoudních rehabilitacích a podporovala velký lustrační zákon, avšak v jiné než konečné verzi, protože neuznávala princip kolektivní viny. Osobně výrazně přispěla ke klidnému rozdělení republik, které bylo oceňováno celým světem.

V letech 1990 až 1992 působila jako předsedkyně v čele České národní rady a v červnu 1990 se zasloužila o přijetí nového zákona o advokacii. Po volbách v roce 1992 odešla z vysoké politiky. Podle jejích slov, neodcházela z ní ráda, ale ráda se vrátila k advokacii a pomáhala jejímu ukotvení v nových dobách. Advokátní kancelář po ní převzala starší dcera Zuzana, provdaná Špitálská. V roce 2007 byla Dagmar Burešová uvedena do Právnické síně slávy Právníka roku.

Byla advokátkou, na kterou bylo spolehnutí a která znala pravou sílu přátelství. Dámou, která riskovala, ale nikdy nic nevzdávala, statečnou a obětavou. Tak na ni vzpomíná v knize Advokáti proti totalitě expremiér, politik a právník, docent JUDr. Petr Pithart, další z členů Síně slávy Právníka roku. Byl jsem s ní a vedle ní skoro půl století. Svědčím, že se v české politice tak krásná dáma s tak čistým štítem a s takovými schopnostmi už neobje­vila. A to nemluvím o jejím nezapomenutelném úsměvu.“

Advokátní deník připomíná jeden z jejích neodolatelných úsměvů, stejně jako poslední rozhovor, který poskytla pro Knihu Nestoři české advokacie.


Redakce AD
Foto: ČAK; archiv JUDr. Špitálské

 

 

Go to TOP