Sněmovna schválila předlohu, která zjednoduší vznik obchodních korporací

Zjednodušení zakládání obchodních korporací je cílem vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků, jenž dne 14. října schválila s některými poslaneckými upřesněními Sněmovna. Nyní předlohu dostane k projednání Senát.

 

Například zápis společnosti do obchodního rejstříku už nebude podmíněn předchozím získáním živnostenského oprávnění. K založení společnosti s ručením omezeným budou moci zakladatelé použít vzorové společenské smlouvy, jež budou na webu Ministerstva spravedlnosti.

„Opatření by měla zredukovat časovou náročnost a náklady spojené se zakládáním společností nebo s vytvářením poboček nejen v České republice, ale i v jiných členských státech Evropské unie,“ stojí v důvodové zprávě. Zakladatelé nebo zástupci společnosti zakládající pobočku nebudou muset osobně navštívit žádný úřad veřejné moci s výjimkou důvodného podezření například ze zfalšování totožnosti.

Předloha vychází z evropské směrnice o digitalizaci. Rozšíří se podle důvodové zprávy bezplatně dostupné údaje o evropských kapitálových společnostech a zlepší se způsob výměny informací mezi obchodními rejstříky. „Zakladatelé či již existující společnosti by neměli být nuceni předkládat opakovaně stejné údaje nebo listiny. Postačí, budou-li poskytnuty jednomu orgánu v jednom členském státě,“ uvádí důvodová zpráva.

Sněmovna schválila mimo jiné úpravu Mgr. Marka Bendy, která dál zachovává identifikaci dlužníků v insolvenčním řízení pomocí jejich rodných čísel. Skončí až se spuštěním Informačního systému insolvenčního rejstříku, které se předpokládá od ledna 2024.

Návrh zákona také nově vymezuje překážky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Zavádí evidenci lidí, kteří podmínky nesplňují.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP