Z Kolokvia předsedů NS EU: Soudy musí vysvětlovat svou práci a dbát na etiku

Důvěra veřejnosti v nezávislost justice se v posledních letech ocitá v sázce i v evropských zemích, kde tradičně bývala vysoká. Důvody nemusí spočívat vždy v práci justice jako takové, spíše v klesající důvěře ve státní instituce a jejich schopnost čelit současným výzvám. O to více musí soudci dbát na etiku a vysvětlovat svou práci lidem, zaznělo na třídenním Kolokviu Sítě předsedů nejvyšších soudů EU, které bylo 13. října 2022 zahájeno v Brně a na němž se sešlo padesát význačných osobností evropské justice.


„Samozřejmě si musíme zachovávat integritu, nenechávat se ovlivňovat politickými ani jinými vlivy. Musíme ale také mnohem více než v posledních desetiletích vysvětlovat, co jako justice děláme. Stále větší důležitost získává práce s veřejností,“ řekla novinářům Bettina Limpergová, předsedkyně Sítě předsedů nejvyšších soudů EU a předsedkyně Spolkového soudního dvora Německa. Justice by podle ní měla společnosti vysvětlovat, že právní stát není vždy úplně jednoduchý, ale že jeho jediným a hlavním cílem je usilovat o spravedlnost.

„Česko je z hlediska důvěryhodnosti justice v očích veřejnosti v evropském srovnání někde uprostřed“, konstatoval předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Doplnil, že Česko by se s tím nemělo spokojit, vymlouvat se na špatnou náladu ve společnosti nebo se utěšovat tím, že je v tomto směru před Maďarskem, Polskem nebo Slovenskem.

„Cítíme potřebu obraz justice dále vylepšovat,“ uvedl Angyalossy, jenž po svém nástupu do čela soudu prosadil etický kodex českých soudců. Za důležitou považuje také osvětu a větší pozornost věnovanou právu a soudnictví ve školním vzdělávání. Sám se prý setkává s tím, že lidé nerozumí tomu, jak systém funguje.

Kolokvium se v Brně koná jako součást programu českého předsednictví v Radě EU. Významná mezinárodní akce, pořádaná Nejvyšším soudem za podpory Ministerstva spravedlnosti, se zaměří na dvě hlavní témata. Prvním z nich je otázka Jak mohou vrcholné soudy přispět ke zvyšování důvěry veřejnosti v soudnictví a druhým pak kárná odpovědnost soudců a etický kodex chování soudců.

Pokud jde o kárnou odpovědnost soudců, pak by předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., uvítal, kdyby v kárných řízeních se soudci a státními zástupci v ČR existovala možnost odvolání proti rozhodnutí. Nyní vedou jednoinstanční řízení speciální senáty u Nejvyššího správního soudu (NSS), jako mimořádný opravný prostředek se nabízí jen ústavní stížnost, případně obnova řízení, jinak je rozhodnutí kárného senátu konečné. „Nejvyšší soud by v případě reorganizace kárných řízení mohl připravit odvolací senát“, uvedl předseda Angyalossy.

Výhrady k českému systému vyslovil letos také Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.


Zdroj: ČTK; NS
Foto: Instagram NS

Go to TOP