Zavedení dvoustupňových kárných řízení patrně schválí sněmovna

Sněmovna patrně schválí zavedení dvoustupňových kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory, tak aby se účastníci mohli proti verdiktu odvolat. Změnu předpokládá od příštího roku vládní novela, kterou 5. června podpořil ústavně-právní výbor. Předloha obsahuje i další změny, týkají se například kárných senátů a zavedení možnosti dohody o vině a kárném opatření.

 

V současnosti je jediným kárným soudem Nejvyšší správní soud (NSS) a rozhodnutí kárného senátu lze zvrátit pouze návrhem na obnovu řízení nebo ústavní stížností. Nově by podle novely vedly kárná řízení v prvním stupni Vrchní soudy v Praze a v Olomouci. Odvolacím kárným soudem by byl vedle NSS také Nejvyšší soud (NS).

Právní výbor podpořil díky momentální opoziční většině pozměňovací návrh Heleny Válkové a Zuzany Ožanové, který upravuje složení a početnost senátů pro prvostupňová kárná řízení. Členy by podle úpravy nebyli zástupci NSS a NS, jak předpokládá vládní verze. Helena Válková mluvila o možném vměšování odvolacích soudů do senátů prvostupňových soudů.

Novela dále zavádí možnost dohody o vině a kárném opatření. Ten, proti komu je návrh podán, v ní bude muset prohlásit, že spáchal skutek, který je předmětem dohody. Kárný senát dohodu neschválí, pokud ji bude považovat za nesprávnou či nepřiměřenou. Předloha také omezuje okruh případů, v nichž se soudcům a státním zástupcům dočasně zproštěným výkonu funkce zpětně doplácí část platu.

Soudcům i státním zástupcům hrozí za kárné provinění důtka, snížení platu či nejpřísnější odvolání z funkce, soudcům navíc odvolání z funkce předsedy senátu. Exekutora lze za kárný delikt postihnout napomenutím, pokutou nebo odvoláním z exekutorského úřadu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP