Velký komentář k Listině základních práv a svobod pokřtili autoři čtyř „K“

V reprezentativních prostorách advokátní kanceláře Havel & Partners a za účasti mnoha významných osobností českého i mezinárodního práva pokřtilo minulý týden Nakladatelství Leges svoji novinku – Velký komentář k Listině základních práv a svobod.

 

Křest moderoval Mgr. František Korbel, Ph.D., z pořádající advokátní kanceláře Havel & Partners a úlohy kmotra se zhostil profesor JUDr. Jiří Malenovský, CSc., bývalý soudce Soudního dvora EU, který zdůraznil význam plurality názorů při výkladu Listiny a upozornil na osudovost „čtyř K“ ve jménech hlavních autorů.

Prezentace knihy se zúčastnili jak vedoucí autorského kolektivu, profesor JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., doc. Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D., docent JUDr.  David Kosař, Ph.D., LL.M., S.J.D., a JUDr. Mgr.  Jiří Kmec, Ph.D., který popsal osudové okamžiky vzniku tohoto velkolepého díla, tak i většina spoluautorů.

Šéfredaktorka nakladatelství Leges, JUDr. Jana Sladká Hyklová, Ph.D., poděkovala autorům za nasazení při psaní komentáře a popřála jim co nejvíce citací v judikátech nejvyšších soudů. Knize následně popřála, aby si našla mnoho spokojených čtenářů.

Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, který Listinu autoritativně vykládá. Obsahuje rozbor a odkazy na tisíce rozhodnutí Ústavního soudu, obou nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva.

Jednotlivé kapitoly komentáře jsou přehledně členěny podle témataby v něm bylo možno rychle najít hledanou informaci. Cílem zkušeného kolektivu autorů bylo, aby advokáti, soudci, státní zástupci i ostatní právní praktici našli v komentáři vyčerpávající odpovědi na lidskoprávní otázky, které v praxi vznikají.


Redakce AD
Foto: HAVEL & PARTNERS s.r.o. 

Go to TOP