Komise vybrala první tři kandidáty na evropské pověřené žalobce

Ve výběrovém řízení na místa kandidátů na funkci evropského pověřeného žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) odborná komise dne 25. listopadu 2020 vybrala tři kandidáty.

Jsou jimi Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce, Mgr. Radek Mezlík, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a JUDr. Petra Vítková, státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Praze.

Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman v nejbližších dnech předloží jejich kandidatury Ministerstvu spravedlnosti, o vlastním jmenování pak rozhoduje Kolegium Úřadu evropského veřejného žalobce.

Česká republika obsazuje celkem deset pozic evropských pověřených žalobců. Při jejich výběru jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu uchazečů. V nejbližší době předpokládá Nejvyšší státní zastupitelství vypsání druhého kola výběrového řízení.

Evropští delegovaní žalobci budou mít v tuzemsku na starost dozor nad případy souvisejícími se zneužíváním unijních prostředků a budou úzce spolupracovat s Mgr. Petrem Klementem, který byl jmenován evropským žalobcem v červnu 2020 a Českou republiku zastupuje v sídle EPPO v Lucemburku.

Zdroj: NSZ
Foto: EPPO

Go to TOP