Spor o odškodnění za úraz na rozbitém chodníku se vrací na začátek

Spor o odškodnění za úraz manželky na rozbitém chodníku v Ústí nad Labem se vrací na úplný začátek, tedy k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem. Ústavní soud letos v červenci zrušil odmítavé usnesení Nejvyššího soudu (NS), který proto musel dovolání projednat znovu. Nyní NS zrušil rozhodnutí soudů prvního i druhého stupně. Verdikt je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

 

Žena si v roce 2013 při venčení psa podvrtla pravý kotník na rozbitém chodníku. Při pádu ještě šlápla do díry na silnici a přivodila si zlomeninu levého hlezna. Po propuštění z nemocnice byla plně závislá na manželovi, který tak nemohl vykonávat své povolání a ztratil pravidelný příjem. Proto žádal odškodnění zhruba 388 000 korun.

Severočeské soudy dospěly k závěru, že chodník měl sice dlouhodobě poškozený povrch, avšak závada ve schůdnosti nebyla příčinou ženina úrazu. Spor pokračoval před NS, který odmítl mužovo dovolání pro nepřípustnost. Odkázal na vlastní judikaturu, podle které silniční zákon zohledňuje pouze takzvané nepředpokládané závady. S běžným poškozením povrchu se musí chodec vypořádat tak, že přizpůsobí chůzi panujícím podmínkám.

Podle ústavních soudců se však NS napoprvé nezabýval otázkou odpovědnosti vlastníka komunikace podle občanského zákoníku, zejména posouzením řádného plnění povinnosti vlastníka udržovat komunikaci ve stavu umožňujícím bezpečný pohyb lidí. NS tak musel rozhodovat znovu a vrátil kauzu na začátek.

„Soudy se dále v řízení budou zabývat možnou obecnou odpovědností žalovaného podle občanského zákoníku a pro tyto účely jednoznačně uzavřou, zda manželka žalobce upadla v důsledku nerovnosti na chodníku či silnici, při jejichž správě žalovaný porušil své povinnosti,“ rozhodl napodruhé NS.

Pokud vyjde najevo, že péče o chodník byla nedostatečná, budou se soudy zabývat tím, zda jsou splněné i další podmínky pro odškodnění, tedy zejména existence majetkové újmy na straně manžela a příčinná souvislost s manželčiným zraněním.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP