Nízký stav insolvencí v České republice je předzvěstí dramatických změn

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 3. čtvrtletí 2022. Jednatelka společnosti JUDr. Jarmila Veselá uvedla: „Nízký stav insolvencí ve 3. kvartále 2022 je předzvěstí dramatických změn, v příštích letech lze očekávat rekordy v množství insolvenčních řízení. Počty firemních bankrotů budou pravděpodobně narůstat postupně, s vrcholy až v letech 2024 a 2025. V případě přijetí novely insolvenčního zákona a plošného zkrácení doby oddlužování může dojít k rekordnímu nárůstu osobních bankrotů. V exekucích se nacházejí stovky tisíc lidí v produktivním věku, kteří doposud neměli zájem do oddlužení vstoupit. Nelze vyloučit zahlcení soudů i negativní dopad do ekonomiky věřitelů, z nichž významné postavení zaujímá stát.“

 

Jak upozornili analytici InsolCentra upozorňují, uvedená prognóza může být ovlivněna eskalací válečného konfliktu a jejím dopadem do tuzemské i světové ekonomiky. Také konečná podoba novely insolvenčního zákona může podstatně ovlivnit průběh i celkové počty osobních bankrotů.

Komentář k tiskové zprávě poskytl ekonom Michael Fanta, senior analytik CETA a výzkumný pracovník UJEP. „Z analýz InsolCentra i Ministerstva spravedlnosti vyplývá, že při plošném snížení doby oddlužení na 3 roky se sníží uspokojení věřitelů na 5–6 % z hodnoty jejich pohledávek. Celkový propad v bilanci věřitelské sféry tak může dosahovat až 100 mld. Kč. Průměrné uspokojení věřitelů z oddlužení z let 2015 až 2018 přitom dosahovalo 56 %.“

 

 

INSOLVENČNÍ DATA ČR za 3. Q. 2022

Data za 3. Q. 2022 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: InsolCentrum
Foto: InsolCentrum

Go to TOP