V Betlémské kapli složila slib skoro stovka nových advokátek a advokátů

Dnes 23. června, a již potřetí v tomto roce, se Betlémskou kaplí neslo: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti

Dnes 23. června, a již potřetí v tomto roce, se Betlémskou kaplí neslo: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“ Bezmála stovka nových advokátek a advokátů tak složila slavnostní slib do rukou místopředsedy České advokátní komory JUDr. Petra Tomana, LL.M.

Petr Toman připomněl v těchto prostorách ve své řeči k novým kolegyním a kolegům i osobnost Jana Husa, a to jeho citátem „Zlo je trojího druhu: přítomné, minulé a budoucí,“ přičemž apeloval na to, abychom zlu nikdy neustupovali. „S tím minulým zlem již nic neuděláte, jen se z něj můžete a musíte poučit, vy ale budete čelit zlu dnes a v budoucnosti, bojujte proti němu, co vám budou síly stačit,“ uvedl.

Zmínil v této souvislosti odkaz zástupců advokacie, kteří se v minulosti zlu postavili a jako například doktor Borkovec –  zaplatili i hodnotou nejvyšší, životem.

Současně apeloval na nové kolegyně a kolegy, aby ctili základní hodnoty práva i výkonu advokacie, aby vždy bránili povinnost mlčenlivosti a důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem.

V závěru popřál mnoho štěstí a úspěchů při výkonu nejkrásnějšího, ale současně i nejnáročnějšího povolání.

Ti, kteří u advokátní zkoušky uspěli s prospěchem výtečným, obdrželi poprvé rovněž malou pozornost, stříbrný odznak ve tvaru loga ČAK.

V roce 2022 složilo slib 541 koncipientů/koncipientek. V loňském roce Komora zapsala 532 nových advokátů/advokátek, v roce 2021 přibližně jen o 11 méně, tedy 521 nových advokátů/advokátek, a o rok dříve, v covidovém roce 2020, jich bylo 487.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP