Informace pro klienty pozastavené advokátky JUDr. Hany Sukové

Vzhledem k množícím se dotazům Česká advokátní komora (ČAK) sděluje, že JUDr. Haně Sukové, advokátce z Prahy, byl ke dni 13. září 2022 pozastaven výkon advokacie, a to v návaznosti na zahájení jejího trestního stíhání z důvodu možné zpronevěry finančních prostředků uložených v její advokátní úschově. Ze stejných důvodů má k témuž dni pozastaven výkon právní praxe její koncipientka Mgr. Pavla Marešová.

 

JUDr. Suková nemůže nadále poskytovat právní služby.

 

Na ochranu zájmů jejích klientů určila ČAK okamžitě, tak, jak jí ukládá zákon o advokacii, zástupce JUDr. Sukové z řad ostatních advokátů, kteří zajistí kontinuitu poskytování služeb. Těmito zástupci se stali:

 

 

 

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka, ev. č. ČAK 15231,

 

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát, ev. č. ČAK 15955,

 

oba jsou společníky advokátní kanceláře KGS legal se sídlem v Paláci Platýz, Národní 416/37, Praha 1.

 

Funkční spojení pro klienty JUDr. Sukové:
advokatsukova@kgslegal.cz;
mobil: 774 178 440

 

Klienti mohou najít veškeré potřebné informace – jak ve svém případě postupovat – zřetelně publikované na webu: www.kgslegal.cz

 

 

Další informace týkající se advokátních úschov JUDr. Sukové mohou její klienti získat též na České advokátní komoře, tel.: 273 193 111.

 

ČAK
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP