Senát schválil maximální ceny elektřiny a plynu i sníženou sazbu daně u nafty

Na svém jednání dne 20. září projednali a schválili senátoři dvě důležité novely – jednak návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, díky němuž bude současná nižší sazba spotřební daně u nafty platit zřejmě do konce příštího roku, a dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zaručí, že vláda bude moci nařízením stanovit maximální ceny elektřiny a plynu. 

 

Vláda návrhem novely energetického zákona reaguje na růst cen energií z poslední doby. Předpis umožní spotřebitelům snáze vypovědět takovou smlouvu, která obsahuje takzvané spotové ceny (odvozené od vývoje na burzách), před nimiž varuje Energetický regulační úřad. Vláda uvádí, že toto opatření má zajistit účinnou ochranu zranitelných zákazníků před kontrakty, které mohou podléhat cenovým výkyvům kvůli nestabilitě trhů. Právo vypovědět smlouvu se spotovými cenami během měsíce však budou mít pouze spotřebitelé, tedy nikoli například společnosti. Bude se to týkat smluv na dobu určitou i neurčitou. Pokud bude ve smlouvě ujednání, které umožní dodavateli změnit sjednanou cenu elektřiny nebo plynu na cenu podle vývoje na burze, a to bez výslovného souhlasu spotřebitele, nebude se k takovému ujednání přihlížet.

K omezení cen elektřiny a plynu bude muset vláda vydat nařízení, v němž stanoví podrobnosti, tedy hlavně maximální cenu. Bude také určovat rozsah odběru, na který se bude cenový strop vztahovat, a kategorie odběratelů, jichž se bude cenový strop týkat. Dodavatelé budou mít právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku.

Patřičné nařízení o maximálních cenách bude moci vláda vydat v případě mimořádné tržní situace, přičemž schválená novela ji nedefinuje. V rámci mimořádné tržní situace pak bude moci vláda v krajním případě zakázat například obchodování s elektřinou a plynem na burzách.

 

Současná nižší sazba spotřební daně u nafty bude platit pravděpodobně do konce roku 2023. Prodloužení úlevy o 1,50 koruny z litru, jež měla končit k říjnu tohoto roku, resp. novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Senát také schválil. Opatření má podle vlády pomoci konkurenceschopnosti dopravců.

„Tím, že nedojde k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty, nebude z tohoto titulu vytvářen tlak na další nárůst nákladů podnikatelských subjektů a dotčených domácností,“ stojí ve zdůvodnění schválené novely. Výše daně u nafty se bude podle důvodové zprávy nadále pohybovat mírně nad minimem, které stanovuje evropská směrnice o zdanění energií.

Předloha s ohledem na evropskou směrnici také ponechává výši vratky části spotřební daně z motorové nafty využité v části zemědělské prvovýroby.

 

Obě novely podepsal hned následující den, tedy 21. září 2022, prezident republiky.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP