Do novely autorského zákona se dostalo několik pozměňovacích návrhů

Sněmovní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil plénu schválit vládní novelu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se čtyřmi pozměňovacími návrhy. Vládní novela má v návaznosti na směrnice EU zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu, stejně jako spravedlivou odměnu pro autory. Zároveň by měla usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právě ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

 

Pozměňovací návrhy mají zabránit například tomu, aby novela vedla k mazání satirických děl či karikatur na internetu, nebo aby se aktivně sledoval obsah toho, co uživatelé vkládají na internet. Výbor nepodpořil pouze jeden pozměňovací návrh, podle kterého by malé provozovny jako například železářství mohly mít zapnutou hudbu a nemusely za to odvádět poplatky.

Poslanecká sněmovna podpořila novelu v prvním čtení v březnu, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se jí pak zabýval v květnu a červnu, jednání ale přerušil. Ministr kultury Mgr. Martin Baxa tehdy poslance požádal o čas na projednání pozměňovacích návrhů. Sedm jich měla poslankyně Klára Kocmanová, která po jednání s Ministerstvem kultury jejich počet zredukovala na tři. Další dva návrhy předložil Mgr. et Mgr. Michálek, Ph.D.

Jednání Výboru se zúčastnili i zástupci asociací a spolků zastupujících vydavatele, audiovizuální tvůrce nebo mediální agentury. Tajemnice Asociace komerčních televizí Marie Fianová upozornila, že míra pirátství je v ČR extrémně vysoká. Evropská směrnice se podle ní snažili ČR s touto situací pomoci, ale některé pozměňovací návrhy jdou proti tomu. „Vrací nás to zase do definiční nejistoty a nejistoty právní, protože (ty návrhy) umožňují zase dál kličkovat a zneužívat náš obsah,“ uvedla Marie Fianová.

K ostře sledovaným změnám novely patří nové právo vydavatelů, které má přinutit internetové společnosti, aby médiím platily licenční poplatky za využívání jejich obsahu. Společnosti jako Google nebo Facebook podle předlohy musí získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence ke komerčnímu využívání článků publikovaných na internetu. Neochota sjednávat licenční smlouvy a obcházení práva vydavatelů byly v zahraničí kvalifikovány jako možné zneužití dominance digitálních platforem, a vedly k šetření ze strany dozorových úřadů pro hospodářskou soutěž, upozornil již dříve výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. „Česká transpozice směrnice by takové jednání ze strany digitálních platforem neměla tolerovat. Přivítali jsme proto kompromisní pozměňovací návrh překládaný panem poslancem (Janem) Lacinou, který již byl projednán s Ministerstvem kultury a bude načten ve druhém čtení (ve sněmovně). Tento návrh má plnou podporu všech profesních vydavatelských asociací,“ řekl Václav Mach.

Změna, kterou připravila už bývalá vláda, měla být podle ministra Baxy začleněna do českého právního řádu do loňského 7. června. Sněmovna v předvolebním složení ji však nestihla projednat. Novela vychází z evropských směrnic, které také upravují povinnosti vysílatelů poskytujících online vysílání nebo přenos vysílání.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP