Tribunál EU se obměnil, jeho předseda a místopředseda ale na postech setrvají

V návaznosti na částečnou obměnu členů Tribunálu Evropské unie[1] byl svými kolegy do funkce předsedy Tribunálu Evropské unie dnes znovu zvolen Marc Van der Woude, a to na období od 16. září 2022 do 31. srpna 2025. Na stejné období byl znovu zvolen také místopředseda Tribunálu, je jím Savvas Papasavvas.

Životopis Marca Van der Woudeho

Marc van der Woude, narozen v roce 1960 v Gorredijku (Nizozemsko), absolvoval první léta svých studií na Rijksuniversiteit Groningen (univerzita v Groningenu, Nizozemsko), kde v roce 1983 získal diplom v oboru právo. Do roku 1984 pak studoval na Collège d’Europe (College of Europe, Belgie).

Po ukončení studií se velmi aktivně zapojoval do výuky a výzkumu na College of Europe, kde působil do roku 1986 jako asistent. Následně v letech 1986 až 1987 pracoval jako lektor na Universiteit Leiden (univerzita v Leidenu, Nizozemsko). V průběhu celé své profesní dráhy se věnoval výuce a v roce 2000 získal post profesora práva na Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmova univerzita v Rotterdamu, Nizozemsko). Jakožto autor řady publikací se podílel na tvorbě pojednání o právu hospodářské soutěže, o čemž svědčí několik publikací považovaných za referenci v tomto oboru.

Souběžně s univerzitní činností se M. van der Woude věnoval i právní praxi. V letech 1987 až 1989 působil u Komise Evropských společenství, kde vykonával funkci referenta na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. Následně začal pracovat pro Soudní dvůr Evropských společenství a v letech 1989 až 1992 spolupracoval coby referendář se soudci Thymenem Koopmansem a Paulem Joan George Kapteynem. Evropská komise ho jmenovala administrátorem na oddělení pro koordinaci v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž – tuto funkci vykonával v letech 1992 až 1993 a následně v letech 1993 až 1995 působil jako člen právní služby Evropské komise. V roce 1995 se stal advokátem bruselské advokátní komory (Belgie), kde se v rámci praxe v oblasti sporné agendy zaměřoval na právo hospodářské soutěže.

Dne 13. září 2010 byl M. van der Woude jmenován soudcem Tribunálu. Dne 18. září 2013 byl svými kolegy zvolen předsedou senátu a dne 20. září 2016 místopředsedou Tribunálu. Dne 27. září 2019 byl zvolen předsedou tohoto soudu a tuto funkci zastává dosud.

Životopis Savvase Papasavvase

Savvas S. Papasavvas, narozen v roce 1969 v Nikósii (Kypr), studoval na Ethnikó kai Kapodistriakó Panepistímio Athinón (státní a kapodistriánská univerzita v Athénách, Řecko), kde v roce 1991 získal titul odpovídající magistru práv (Ptychion). Na université de Paris II (univerzita v Paříži II, Francie) pak v roce 1992 získal diplom o absolvování postgraduálního studia v oboru veřejné právo. Po absolvování doktorského studia na université d’Aix-Marseille III (univerzita Aix-Marseille III, Francie) získal tamtéž v roce 1995 titul doktor práv.

Savvas S. Papasavvas byl zapsán u kyperské advokátní komory a od roku 1993 byl členem nikosijské advokátní komory; povolání advokáta vykonával až do roku 2004, kdy by jmenován soudcem Tribunálu.

Věnoval se i pedagogické činnosti – v letech 1997 až 2002 působil jako lektor na Panepistímio Kýprou (Kyperská univerzita) a v letech 2002 až 2004 na této univerzitě přednášel ústavní právo.

Soudcem Tribunálu byl S. S. Papasavvas jmenován 12. května 2004 a v rámci dvou po sobě následujících funkčních období, a to od 15. září 2010 do 25. září 2016, vykonával funkci předsedy senátu tohoto soudu. Dne 27. září 2019 byl svými kolegy zvolen místopředsedou Tribunálu a tuto funkci vykonává dosud.


Zdroj: Tribunál SD EU
Foto: curia.europa.eu


[1] Viz tisková zpráva č.152/22 ze dne 15. září 2022.

Go to TOP