Vznik komunitních energetických společností může urychlit novela

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), kterou by mohlo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v nejbližších týdnech připravit do meziresortního řízení, může urychlit vznik komunitních energetických společností v Česku. Po semináři o přípravách a současném stavu legislativy komunitních energií to řekla místopředsedkyně Senátu RNDr. Jitka Seitlová. Podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Martina Abela můžou taková společenství přispět k decentralizovanější energetice a k větší energetické soběstačnosti.

 

Podstatou energetické komunity je, že odběratelé energií, jako jsou například domácnosti, bytové domy nebo obce a města, si sami vyrábějí teplo nebo elektrickou energii, hlavně z obnovitelných zdrojů. Tu sdílí mezi sebou a přebytky mohou odprodat do sítě. V případě větrných zdrojů by při plném zapojení obcí mohl stávající výkon vzrůst až desetkrát, což v dubnu ukázala studie skupiny EGÚ Brno, kterou si zadaly Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a společnost Frank Bold. V zemích Evropské unie je takových komunit podle Abela přes 7700, nejvíce v Německu.

Rozvoj komunitních energetických společností v Česku brzdí chybějící legislativa. Česko nemá do svého práva transponované dvě příslušné evropské směrnice, jedna už měla být v prosinci 2020 a druhá v červnu 2021. Období do vzniku nového energetického zákona by mohla překlenout novela. „Která by podle poslední informace ministerstva snad měla být na konci září nebo v nejbližších týdnech připravena do meziresortního řízení. Řadu věcí je ale třeba dořešit. Nejen pro komunitní společnosti, ale aby fungovala celá agenda pro obnovitelné zdroje,“ řekla Jitka Seitlová.

Předseda sněmovního podvýboru pro energetiku MUDr. Róbert Teleky, MBA, dodal, že je třeba definovat novou terminologii v komunitní energetice. Například to, co je energetické společenství, agregace a kumulace, a vymezení základních pravidel pro provoz a obchodování s těmito zdroji.

Podle Martina Abela je také nutné vyřešit distribuční poplatky a jejich snížení pro komunitní energetické společnosti za to, že nevyužívají distribuční síť jako ostatní uživatelé. „Musí se ošetřit skutečnost omezené distribuční kapacity. Když si velké společnosti rezervují přístup do distribuční sítě, tak můžou vyšachovat ze hry společenství dřív, než vzniknou,“ podotkl.

Legislativa bude muset zohlednit i nastavení poplatků, aby lidé, kteří nejsou ve společenstvích, nemuseli nést náklady přenosové soustavy. A otázkou debaty jsou podle Abela i licence na výrobu elektřiny, kterou musí v současnosti mít každý zdroj s výkonem od deseti kilowatt.

Seitlová i Abel se shodli, že komunitní energetika přinese lidem i bezpečnost. „Čím více tady bude takových subjektů, tím menší budou nároky na distribuční soustavy – s ohledem na ztráty při přenosu elektřiny na velké vzdálenost,“ řekl Abel. V České republice by podle jeho slov mohly v budoucnu vzniknout od stovek po tisíce komunitních energetických společností.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP